Scholen dringen aan op betaling 'vrijwillige' ouderbijdrage

Schoolexcursie.jpg

De ‘vrijwillige ouderbijdrage’ is niet zo vrijwillig als scholen doen blijken. Ouders krijgen vaak een forse rekening toegestuurd, meldt de Telegraaf. Ouderorganisaties hebben de Onderwijsinspectie ingeschakeld. Ouders worden nu verzocht melding te doen. 

Lobke Vlaming van Ouders en Onderwijs reageerde zeer verbaasd nadat ze een brief had ontvangen van een ouder wiens ouderbijdrage 1875 euro bedroeg. ‘Er wordt kort gezegd dat het om een vrijwillige bijdrage ging, maar meteen erna stond de mededeling dat ouders die het niet kunnen betalen klusjes kunnen komen doen op school. Of ze kunnen hulp krijgen van een financiële coach. Lekker vrijwillig dus.’ 

Dagelijkse klachten

Volgens Lobke gaat 1875 euro om een uitzonderlijk bedrag, maar Ouder en Onderwijs krijgen dagelijks meldingen binnen van ouders die het gevoel hebben dat ze de vrijwillige bijdrage moeten betalen. ‘Dat is misleidend en een dwaling van zo’n school.’ 

Marjet Winsemius van de Stichting voor Werkende Ouders zegt ook dat bij hen de klachten binnenstromen over de bijdrage van zowel basis- als middelbare scholen. 

Kinderen niet uitsluiten

Kosten die buiten het gewone onderwijs vallen, worden betaald met de vrijwillige ouderbijdrage. Denk hierbij aan een schoolreis, een excursie, examentraining of extra vakken. Kinderen wiens de ouders de bijdrage niet betalen, mogen niet worden uitgesloten. Dat staat sinds augustus 2021 in de wet. 

Vindingrijke manieren

De genoemde ouderorganisaties zien dat scholen inventief zijn om het bedrag toch te kunnen incasseren. Sommige scholen laten verwarring ontstaan door verschillende facturen te verzenden waarin de vrijwilligheid onduidelijk is. Anderen versturen automatische incasso’s. Ook zijn er gevallen waarin scholen doen voorkomen dat je pas lesboeken kunt bestellen nadat de ouderbijdrage is voldaan. 

Druk uitoefenen op ouders

Het taalgebruik is dwingend. Zo schrijft een middelbare school in Zuid-Holland: ‘We rekenen erop dat alle ouders de bijdrage overmaken.’ Een andere middel om druk uit te oefenen is door ouders te waarschuwen dat leuke activiteiten niet door kunnen gaan als niet iedereen de ouderbijdrage betaalt. 

Keuzes maken

Volgens Winsemius moeten ouders door alle financiële ‘plichten’ een overweging maken in wat ze kunnen betalen voor hun kinderen: de gymschoenen, de rekenmachine of de semi-vrijwillige bijdrage. Dat vindt zij geen wenselijke situatie. ‘Tegelijkertijd weten we dat veel scholen momenteel veel geld op de bankrekening hebben staan.’ 

Onderwijsinspectie wil verbetering

Uit eigen onderzoek van de Onderwijsinspectie is gebleken dat de communicatie ten aanzien van de vrijwillige ouderbijdrage bij meer dan de helft van de middelbare scholen misgaat. Voor de zomervakantie drong de Inspectie erop aan dat scholen dit moeten verbeteren. Een woordvoerder kan nog niet zeggen of dit is gelukt. In december verwachten zij een definitief rapport. 

Bron: de Telegraaf