Tekort aan hulp zorgt ervoor dat leerlingen vaker aankloppen bij het speciaal onderwijs

onderwijs-tekorten-speciaalonderwijs50369631_l.jpg

Leerlingen stromen vaker uit het reguliere onderwijs omdat daar onvoldoende hulp en ondersteuning is, zien professionals uit het veld volgens NU.nl. Hierbij gaat het om kinderen met bijvoorbeeld een milde gedragsstoornis, problemen thuis of hoogbegaafdheid. Er wordt steeds vaker aangeklopt met een opeenstapeling van problemen bij het speciaal onderwijs.

Er zijn verschillende oorzaken voor de uitval in het regulier onderwijs, bijvoorbeeld het tekort aan leraren en grote klassen. De meesters en juffen hebben hierdoor simpelweg weinig tijd om naar een kind te luisteren.

Al twee jaar gestage groei

Er is al twee jaar een gestage groei te zien bij de instroom van leerlingen voor cluster 4-scholen, ziet de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs. Cluster 4 in het speciaal onderwijs is voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problematiek.

Bron: NU.nl