'Schrap miljoenenbezuiniging op wijkverpleging'

bezuiniging-wijkverpleging-021117.jpg

De oppositiepartijen willen dat het kabinet een bezuiniging van 100 miljoen euro op de wijkverpleging schrapt. PvdA-leider Lodewijk Asscher diende daartoe woensdag in het debat over de regeringsverklaring een motie in. Die is mede ondertekend door vrijwel de hele oppositie, inclusief PVV en FvD. Alleen de SGP ondertekende de oproep niet.

Het is ongebruikelijk dat in de eerste termijn van een debat moties worden ingediend. Asscher kreeg daar echter na enige discussie toch toestemming voor van regeringsfracties. Volgens de PvdA-leider heeft de snelle indiening van de motie het voordeel dat premier Mark Rutte daar donderdag dan in zijn antwoord aan de Kamer op kan reageren. Asscher verzet zich al geruime tijd tegen de bezuiniging op de wijkverpleging die in het regeerakkoord staat.

De PvdA-leider onderstreepte ook dat Rutte en de regeringspartijen het in het debat hadden over een uitgestoken hand aan de oppositie. Hij wil zien of die houding wat voorstelt.

Of de regeringspartijen de motie zullen steunen, staat nog niet vast. Zo zei VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff er nog 'een nachtje over te willen slapen'.

'Verwijt op eigen plan'

De SP maakt zich zorgen om de afspraken die het nieuwe kabinet wil maken met de gezondheidszorg, maar de miljoenenbezuiniging is een plan van de partij zelf. Dat hield ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zijn SP-collega Emile Roemer voor in het eerste grote debat over de plannen van Rutte III.

Segers wees Roemer erop dat de SP precies zulke afspraken met de gezondheidszorg wil maken. Roemer wierp tegen dat hij die bezuinigingen zoekt in het bestrijden van bureaucratie, winstuitkeringen en topsalarissen, maar ook dat verschilt volgens de ChristenUnie-voorman niets van de kabinetsplannen.

Update 15:14 uur - Kabinet wil wijkverpleegkundigen ontzien

Het kabinet wil wijkverpleegkundigen de komende jaren ontzien. Eventuele bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van de verpleegkundige aan huis en van de patiënt, heeft premier Mark Rutte beloofd op aandringen van de oppositie. 'We zijn het eens over wat we willen bereiken', zei Rutte, die echter nog niet wilde toezeggen dat de wijkverpleging niet hoeft bij te dragen aan het afremmen van de steeds hogere zorgkosten.

Rutte wijst erop dat ook de wijkverpleging misschien kan besparen, door bijvoorbeeld de bureaucratie terug te dringen of haar voordeel te doen met vernieuwende werkwijzen en middelen. Bovendien moet de minister nog met de sector gaan onderhandelen en wil hij hem daarbij ruimte laten. Daarom wil het kabinet niet beloven dat de wijkverpleging hoe dan ook niet hoeft bij te dragen aan de bezuinigingen.

Bron: ANP