background branding

Zorgsector vreest 'onhaalbare' bezuiniging

zorgalarm-bezuinigingenn-zorg-noodklok-121017.jpg

Ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen luiden de noodklok over een nieuwe grootscheepse zorgbezuiniging van het kabinet Rutte III. In het AD uiten zij donderdag hun vrees dat de zorg voor kwetsbare mensen straks door de bodem zakt, door financiële problemen en personeelsgebrek.

De afgelopen jaren beknotte zorgminister Schippers de groei van het aantal behandelingen door ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging.

2 miljard als beoogde besparing

De coalitie boekt nu bijna 2 miljard in 2021, als beoogde besparing. Dat is ruim 800 miljoen meer dan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie volgens de krant in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Het Centraal Planbureau acht zo’n grote bezuiniging onhaalbaar.

'Dit besluit creëert onrust en verwarring', zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. 'We zijn bang dat deze ingreep ten koste van de kwaliteit of toegankelijkheid van zorg gaat.'

Bron: ANP MediaWatch / AD