Schulden? Problemen escaleren steeds minder vaak door aanpak deurwaarders

9meideurwaarder.jpg

Het lukt gerechtsdeurwaarders steeds beter om escalatie van schuldproblemen te voorkomen, meldt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Het afgelopen jaar was er minder vaak een gang naar de rechter nodig om schuldbedragen te innen, staat in het jaarverslag over 2021.

In 2021 nam de omzet uit de zogenoemde minnelijke incasso toe. Dat wil zeggen dat een debiteur betaalde in de minnelijke fase, nog voor eventuele dagvaarding en dus zonder rechterlijke tussenkomst.

Gerechtsdeurwaarders inden 57 procent van schulden in de minnelijke fase

Vorig jaar inden gerechtsdeurwaarders bijna 1,7 miljard euro aan schulden. Van dat bedrag is 57 procent geïncasseerd in de minnelijke fase. Een jaar eerder was dat nog 39 procent, zo meldt KBvG. Tegelijkertijd daalde het aantal dagvaardingen met 12 procent vergeleken met een jaar eerder.

Volgens voorzitter van de organisatie Chris Bakhuis doen deurwaarders er alles aan om mensen met schulden te beschermen tegen escalatie van hun problemen. 'Onder meer door in te zetten op maatwerk en persoonlijk contact aan de deur. In bijna de helft van de huisbezoeken lukt het de gerechtsdeurwaarder om de betrokkene persoonlijk te spreken.'

Stabiele omzet gerechtsdeurwaarders

De totale omzet van de gerechtsdeurwaarders is het afgelopen jaar met 287,5 miljoen euro stabiel gebleven. Het aantal deurwaarders daalde wel licht. Op 1 januari 2022 waren er 631 deurwaarders actief. Op dezelfde datum een jaar eerder waren dat er 696.

Vorig jaar zijn 3100 ontruimingen uitgevoerd, evenveel als een jaar eerder. Wel werd vaker beslag gelegd op roerende zaken. Vanwege een nieuwe mogelijkheid om digitaal beslag te kunnen leggen op een voertuig stegen de beslagen op roerende zaken met ruim 300 procent.

Bron: ANP