Schuldhulpverlening aanvragen: waar moet je op letten?

Schuldhulpverlening.jpg

Volgend jaar zullen er bijna één miljoen Nederlanders in armoede leven, waarschuwt het Centraal Planbureau (CPB). Ook hebben ruim 600.000 mensen problematische schulden en neemt het aantal schuldhulpaanvragen toe. Waar moet je op letten als je zo’n traject ingaat? Radar zoekt het uit. 

Problematische schulden

Ongeveer 30 procent van de Nederlandse huishoudens heeft enige vorm van schuld. Bijvoorbeeld een hypotheek, een boete die nog betaald moet worden of een huurachterstand. Dit is geen probleem, zolang je maandelijks in staat bent om (een deel van) deze schulden af te lossen en je verder rond kunt komen. 

Lukt dit niet en weet je niet hoe je zelf van je schulden af kunt komen? Dan is de gemeente verplicht je hiermee te helpen. Je kunt dan schuldhulpverlening bij hen aanvragen. 

Voorwaarden schuldhulpverlening

Gemeenten hanteren hier vaak wel een aantal voorwaarden voor. Zo moet je ouder zijn dan 18 jaar, ingeschreven staan bij de gemeente waar je hulp aanvraagt en een inkomen hebben. 

Gemeenten kunnen ook mensen weigeren. Bijvoorbeeld als je illegaal in Nederland verblijft, als je je niet aan eerder gemaakte afspraken houdt, als je je ernstig hebt misdragen tegen medewerkers van de gemeente of als je fraude hebt gepleegd. 

Hoe werkt schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening bestaat uit twee trajecten: het minnelijke traject en het wettelijke schuldsaneringstraject. In eerste instantie ga je het minnelijke traject in. De schuldhulpverlener helpt je dan om je inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht te brengen. En hij probeert een betalingsregeling te treffen met jouw schuldeisers. In sommige gevallen kun je ook een lening krijgen, waarmee je al je schulden aflost. Hierdoor heb je dan nog maar één schuld: die bij de gemeente. 

Gaan je schuldeisers niet met de betalingsregeling akkoord? Dan is het minnelijke traject mislukt en ga je het wettelijke schuldsaneringstraject in. De rechtbank stelt dan een plan van aanpak op: het saneringsplan. Hierin staat hoe hoog het aflossingsbedrag is en in hoeveel tijd je het gaat aflossen. Alle schuldeisers zijn verplicht om hieraan mee te werken. 

Hier moet je op letten

Gedurende het schuldhulptraject heb je verschillende plichten. Zo moet je jouw schuldhulpverlener juist en volledig informeren over je inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden, mag je geen nieuwe schulden maken en moet je voltijd werken. 

Houd je je hier niet aan? Dan kan de gemeente de schuldhulpverlening stopzetten. 

Pas op voor commerciële schuldhulpverlening

Er zijn ook verschillende commerciële partijen die schuldhulp bieden. Zij beloven meteen hulp, terwijl je bij sommige gemeenten op de wachtlijst staat. Eerder berichtte Radar al dat je beter niet met zo’n partij in zee kunt gaan. Zij vragen namelijk geld voor de schuldhulpverlening, terwijl het bij gemeenten gratis is. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste artikelen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang ze in je mailbox. Dat kan hier

Bronnen: Rijksoverheid, Nibud, Belastingdienst