'Selectie aan de poort leidt niet tot betere resultaten bij studenten'

geneeskunde-studenten-selectie-aan-de-poort-241017.jpg

Selectie aan de poort leidt bij de studie geneeskunde niet tot duidelijk betere studieresultaten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nienke Schripsema van de Rijksuniversiteit Groningen.

Schripsema vergeleek de prestaties van studenten die via loting en via selectie aan de studie geneeskunde waren begonnen. Daaruit blijkt dat er wel verschillen zijn, maar dat deze erg klein zijn. Volgens Schripsema toont haar onderzoek aan dat er te weinig bewijs is dat het systeem van toelatingscriteria beter werkt dan loting.

Reactie ISO

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) stelt in een reactie dat steeds meer opleidingen aan de poort selecteren. De studentenorganisatie pleit voor meer onderzoek zoals dat van Schripsema, omdat ze vindt dat selectie aan de poort zorgt voor 'drempels, obstakels en slagbomen voor bepaalde groepen studenten'.

Bron: ANP