background branding

Seniorenflat moet veiliger

Meer dan de helft van het aantal doden dat dit jaar bij branden is gevallen, bestaat uit ouderen. Dat is veel meer dan in voorgaande jaren, zegt lector René Hagen van de Brandweeracademie. Hij pleit voor het afstemmen van brandveiligheidsvoorschriften voor het type bewoners.

Vluchten fysiek onmogelijk

Vuur beperkt tot één ruimte