Ouderen stellen wonen in een verpleeghuis uit

Tussen 2000 en 2010 is het aantal ouderen snel gegroeid, maar het aantal ouderen dat woont in een verzorgings- of verpleeghuis is gedaald. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendmaakte.

Zowel het aantal zelfstandige alleenwonende als het aantal zelfstandige samenwonende ouderen is in deze periode flink toegenomen. Vooral het aandeel alleenwonende vrouwen van 80 jaar en ouder is sterk toegenomen.

Het aantal 80-plussers nam in de periode 2000-2010 toe van 500.000 naar 648.000. Het aandeel 80-plussers dat ingeschreven stond bij een verzorgings- of verpleeghuis, daalde in dezelfde periode van 102.000 naar 90.000.

De leeftijd van mannen in een verzorgingstehuis is sinds de eeuwwisseling met gemiddeld 82 jaar heel constant. Bij vrouwen nam de leeftijd met een jaar toe tot 86 jaar.

Bron: ANP