SER wil één verlofregeling na geboorte

vaderschapsverlof-16-02-2018.jpg

De regelingen voor verlof rond de geboorte van een kind moeten eenvoudiger en beter. Voor elke vorm van verlof gelden nu andere voorwaarden en manieren van financiering. Complex, vindt de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER adviseert daarom het ouderschapsverlof, het kraamverlof en het partnerverlof samen te voegen.

In de verlofregeling die de SER voor ogen heeft, een ouderschapsverlof voor zowel de moeder als haar partner, kunnen beide ouders minder gaan werken na de geboorte van hun kind. Ze kunnen hiervoor ieder 26 keer het aantal arbeidsuren per week inzetten. Zes weken verlof worden doorbetaald op kosten van de samenleving.

Vakbond FNV is positief over het advies, maar vindt dat het betaald verlof uiteindelijk langer moet worden dan zes weken. FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha noemt het voorstel van de SER 'voor Nederlandse begrippen een grote stap in de goede richting'. 'Het zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn dat vaders en moeders maximaal worden gefaciliteerd bij de zorg voor kinderen', vindt hij.

6,5 week volledig doorbetaald verlof

Net voor het verschijnen van het SER-advies heeft de gemeenteraad van Den Haag besloten de eigen regeling voor ambtenaren te verbeteren. Partners kunnen door een voorstel van D66 in het vervolg 6,5 week volledig doorbetaald verlof opnemen. Volgens de partij is dit een 'unicum in Nederland'.

Om tot een betere verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen te komen is het volgens de SER belangrijk om vooral in het eerste halfjaar na de bevalling het opnemen van betaald verlof te stimuleren. 'Het is een periode waarin ouders keuzes maken voor bepaalde arbeid- en zorgpatronen. En die blijven in de verdere loopbaan vaak gehandhaafd', aldus de raad.

Partnerverlof uitgebreid naar 5 dagen

De partner van de moeder heeft nu recht op twee betaalde dagen vrij na de geboorte. Het kabinet heeft bij zijn aantreden gezegd dit partnerverlof volgend jaar uit te breiden tot vijf dagen doorbetaald. Per 1 juli 2020 kan de partner vijf weken thuisblijven tegen 70 procent van het salaris, aldus het kabinetsvoorstel.

Binnenkort plan ouderschapsverlof partner (update 11:30)

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komt 'binnenkort' met zijn plan om het ouderschapsverlof voor de partner van de moeder uit te breiden. Het gaat dan om één week volledige doorbetaling en vijf weken 70 procent, waar werkgevers en werknemers premie voor gaan betalen.

Dat is een andere vorm dan de Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert. In die regeling kunnen beide ouders ieder 26 keer het aantal arbeidsuren per week inzetten voor het verlof. Zes weken verlof worden volledig doorbetaald. Het geld hiervoor komt uit de belastingpot.

Koolmees wijst erop dat Nederland achterloopt vergeleken met andere landen. 'In landen om om heen hebben partners van vrouwen die een kind krijgen veel vaker langer verlof. Dat is goed voor de arbeidsmarkt. Dat is ook goed voor de band tussen ouder en kind. En die regeling gaan we dus ook uitwerken.'

Eerder over vaderschapsverlof:

Tweede Kamer buigt zich toch over vaderschapsverlof

Asscher: Vaderverlof moet naar drie maanden

Bron: ANP