SP: langdurige zorg is wel betaalbaar

De langdurige zorg (AWBZ) is helemaal niet te duur en hoeft ook niet onhoudbaar te worden in de toekomst, zoals het kabinet steeds beweert. Dat stelt de SP dinsdag naar aanleiding van een doorrekening die de partij heeft laten verrichten door het Centraal Planbureau (CPB).

Sinds de belastingherziening in 2001 wordt jaarlijks miljarden euro's meer aan AWBZ-premies geïnd dan feitelijk aan deze zorg wordt besteed. Zo komt er dit jaar ruim 34 miljard euro binnen aan premies terwijl hiervan 23 miljard euro naar AWBZ-zorg gaat. Dit jaar is er een tekort van bijna 3 miljard voor de AWBZ, maar dat is dus niet nodig, aldus SP-Kamerlid Renske Leijten.Beter organiseren

Volgens de CPB-berekening is de afgelopen 13 jaar bijna 70 miljard euro aan AWBZ-premies niet naar deze zorg gegaan. 'Het wordt ingezet als heffingskorting om nadelige fiscale effecten te verzachten. Dat kan ook nuttig zijn. Maar het klopt niet dat wel fors gesneden wordt in de zorg en er daardoor vele tienduizenden banen gaan verdwijnen', aldus Leijten. Volgens haar is dat niet nodig maar kan de langdurige zorg wel doelmatiger georganiseerd worden.Inkomensafhankelijke premie

De SP zegt dat de premie omlaag kan of eerlijker kan worden verdeeld door die meer afhankelijk te maken van het inkomen. Nu betaalt iedereen premie over de eerste twee belastingschijven, maar de SP wil dat de hogere inkomens dat ook over de andere twee schijven doen. 'Hogere inkomens gaan dan netto meer betalen maar betalen procentueel hetzelfde', aldus Leijten.

Bron: ANP