Spoedeisende hulp of huisartsenpost: wanneer wordt het vergoed?

Spoedeisendehulp

Een ongelukje thuis of een spoedeisende situatie, in allebei de gevallen heb je spoedzorg nodig. Gebeurt dit buiten de werktijden van je reguliere huisarts? Dan kun je een deel van het bezoek aan een arts zelf moeten betalen. Wanneer wel en wanneer niet? Radar zet het voor je op een rij. 

Spoedzorg buiten werktijden huisarts

Wie wel spoedzorg nodig heeft, maar niet te maken heeft met een levensbedreigende situatie (bel dan altijd 112) buiten de werktijden van de reguliere huisarts, zal een paar stappen moeten ondernemen om zonder hoge extra kosten geholpen te worden. Naar wie moet je bellen? Radar zocht het voor je uit. 

Bel eerst de huisarts

Wie zich niet in een levensbedreigende situatie bevindt maar wel acute zorg nodig heeft, doet er goed aan eerst de eigen huisarts te bellen. Deze verwijst je vaak door naar de algemene huisartsenpost in de omgeving. De huisarts beoordeelt de ernst van jouw klachten en situatie. 

Het kan zijn dat de huisarts je een dag later doorverwijst naar je eigen huisarts, je adviseert langs de huisartsenpost te gaan of een bezoek te brengen aan de spoedeisende hulp. Of dit wordt vergoed, hangt af van je situatie. 

Wat betaal je en wat wordt vergoed?

Bij een bezoek aan de huisartsenpost worden de kosten vergoed als je verzekerd bent. Dit valt namelijk onder de basisverzekering. Wie langs de spoedeisende hulp gaat, betaalt het eerste deel van het eigen risico. Overige kosten die buiten het eigen risico vallen, worden vergoed door de zorgverzekeraar. 

Wanneer je naar de spoedeisende hulp gaat en jouw situatie of klachten geen spoedeisende zorg nodig hebben, betaal je de kosten zelf. Jouw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. Laat je spoedeisende situatie daarom altijd eerst beoordelen door een arts om onnodig hoge kosten te voorkomen. 

Bronnen: Patiëntenfederatie Nederland, Rijksoverheid