background branding

'Spoedig een nieuw plan voor hervorming pensioenstelsel'

pensioenstelsel-780.jpg

De Pensioenfederatie denkt dat er in het vroege voorjaar van 2017 een plan kan liggen voor de hervorming van het pensioenstelsel. Hoewel de twee varianten die nu op tafel liggen nog voor verbetering vatbaar zijn, zijn ze allebei in ieder geval werkbaar.

De koepel van pensioenfondsen concludeert dat na onderzoek waarvan de resultaten woensdag zijn aangeboden aan de Sociaal-Economische Raad (SER). 'De uitkomsten van onze verkenning stemmen hoopvol', stelt de organisatie. Zij benadrukt dat het hoog tijd is om knopen door te hakken, gezien de aanhoudende onzekerheid rond de pensioenen en het gebrek aan vertrouwen in het huidige stelsel.

Doorontwikkelen van het plan

De uiteindelijke afronding van de pensioenhervorming laat echter nog wel even op zich wachten. Als het lukt om rond de verkiezingen voor de Tweede Kamer een doorontwikkeld plan te presenteren, kost het nog zeker drie jaar om de benodigde wetgeving ingevoerd te krijgen. 'En dat is het meest optimistische scenario', aldus directeur Gerard Riemen.

Twee mogelijke contracten onderzocht

Het kabinet gaf eerder dit jaar aan dat van alle mogelijke pensioencontracten die de SER had bedacht, er twee de moeite waard waren om nader te onderzoeken. De ene variant gaat net zoals het huidige stelsel uit van een collectieve pensioenpot, maar zonder de gegarandeerde pensioenuitkering waar nu nog sprake van is. In de tweede variant spaart iedereen voor zijn eigen pensioenpot, maar worden bepaalde risico's nog wel gedeeld.

Van beide varianten is bekeken of ze financieel, juridisch en praktisch uitvoerbaar zijn en of er voldoende draagvlak voor valt te vinden. Dat blijkt zo te zijn, al valt aan beide modellen nog het nodige te sleutelen. Een persoonlijke pensioenpot zal naar verwachting op het meeste draagvlak kunnen rekenen. Die variant kan bijvoorbeeld het misverstand wegnemen dat jongeren betalen voor het pensioen van ouderen, aldus de federatie.

Bron: ANP