Pensioenpremie ABP gaat omhoog in 2017

abppremie.jpg

Ambtenarenpensioenfonds ABP verhoogt de pensioenpremie volgend jaar. Volgens het grootste pensioenfonds van Nederland is een structureel hoger premieniveau nodig. In de komende jaren volgen daarom verdere stappen.

De premie is nu nog 18,8 procent en dat wordt volgend jaar 21,1 procent. Het fonds heeft ook besloten dat de pensioenen komende vijf jaar niet of nauwelijks kunnen meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling (indexatie). De financiële positie van het fonds is daarvoor niet toereikend, aldus ABP.

Invloed dekkingsgraad

De aankondiging over de hogere premie staat los van de dreigende verlaging van de pensioenuitkeringen. Aan het einde van het jaar wordt aan de hand van de dekkingsgraad bepaald of pensioenen volgend jaar daadwerkelijk moeten worden verlaagd. Mede door de lage rente in Europa bevindt de financiële positie van ABP zich al een aantal maanden in de buurt van de kritische grens waarbij volgens de regels aan kortingen niet valt te ontkomen.

11 euro meer kwijt

De hogere premie bij het fonds met 2,8 miljoen deelnemers zal voor een groot deel uit de schatkist van het Rijk worden betaald. De pensioenpremie komt voor circa 70 procent voor rekening van de werkgever. Voor een werknemer met een maandinkomen van 3500 euro bruto betekent de verhoging van de premie in 2017 dat hij per maand ongeveer 11 euro netto meer kwijt is.

Zorgfonds PFZW verhoogt premie niet

Niet alle grote pensioenfondsen zien zich overigens genoodzaakt om hogere premies te gaan rekenen. Zorgfonds PFZW, het op één na grootste fonds van Nederland, besloot vorige week om de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voorlopig gelijk te houden op 23,5 procent.

Bron: ANP