background branding

Sportclubs overwegen deze winter tijdelijke sluiting vanwege hoge energiekosten

Amateursport-74555724_s.jpg

Ruim een kwart van de amateursportclubs in Nederland overweegt komende winter de accommodatie deels of volledig te sluiten vanwege de hoge energiekosten. Dat blijkt uit een enquête die de stichting Register van Verenigingsbestuurders (RVVB) hield en waaraan bestuurders van ruim 1200 amateursportverenigingen meewerkten.

De RVVB vond bij de PvdA een gewillig oor. Beide dringen aan op maatregelen zoals een noodfonds. Volgende week worden de voorstellen besproken tijdens het debat over de sportbegroting van het kabinet.

Steun van de overheid is te weinig

Van de ondervraagden maakt 88 procent zich zorgen over de stijgende kosten door de energiecrisis en inflatie en denkt 59 procent dat leden nu of in de toekomst het lidmaatschap niet meer kunnen betalen. De steun vanuit de overheid is slechts volgens 23 procent van de ondervraagden toereikend. 65 procent voelt zich niet voldoende gehoord en gesteund door de overheid.

Actie nodig om sluiting te voorkomen

Minister Helder van Sport zegde eerder toe, naar aanleiding van een motie van PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis, met de clubs op zoek te gaan naar een oplossing. Daar is echter vooralsnog niets van terechtgekomen, zegt Mohandis. 'Dit kabinet laat sportclubs aan hun lot over, terwijl ze cruciaal zijn voor lokale gemeenschappen en de gezondheid van mensen. De winter staat voor de deur. Er is geen tijd meer, actie is nu nodig om sluitingen te voorkomen.'

'De sportinfrastructuur staat op het spel'

RVVB-bestuurder Daniel Klijn sluit zich daarbij aan. 'Vrijwillige bestuurders zijn hardwerkende beschaafde, bescheiden mensen. Dit signaal moeten we heel serieus nemen. De betaalbaarheid van sport en de waardevolle Nederlandse sportinfrastructuur staan op het spel.'

40% amateurvoetbalclubs vreest voor voortbestaan

In oktober meldde de KNVB al dat bijna 40 procent van de verenigingen in het Nederlandse amateurvoetbal vreest voor het voortbestaan als gevolg van de gestegen energieprijzen. Dat was op basis van een enquête waaraan door ruim 270 clubs was meegewerkt. De voetbalbond pleitte toen ook al voor het opzetten van een noodfonds voor sportvoorzieningen die ernstig in de knel komen.

Bron: ANP