Staatssecretaris SZW beantwoordt Kamervragen over UWV-uitzending van Radar

dennis wiersma site.jpg

'Elke fout waarvan de consequentie is dat dit iemand in de problemen brengt, is er echter één te veel. Met UWV ben ik dan ook in overleg om te komen tot oplossingen voor knelpunten en vereenvoudiging van wet- en regelgeving', schrijft Dennis Wiersma, de demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen naar aanleiding van de Radar-uitzending over het UWV.

Radar besteedde op 4 oktober aandacht aan de problemen bij het UWV. Mensen komen in grote financiële problemen, omdat de uitkeringsinstantie UWV fouten maakt. Hierdoor krijgen mensen geen of te laat een uitkering of er worden verkeerde bedragen overgemaakt die later weer moeten worden terugbetaald.

'Ik neem bevindingen zeer serieus'

De ervaringen van bijna 1200 mensen staan in het SP-rapport 'Ziek van het UWV'. Naar aanleiding van onze uitzending stelde het SP-Tweede Kamerlid Bart van Kent Kamervragen en vandaag verschijnen de antwoorden. Staatssecretaris Wiersma zegt de uitzending van Radar gezien te hebben. Hij schrijft: 'Ik neem, net als UWV, de bevindingen van het rapport zeer serieus. Deze bevindingen maken de impact van besluiten van UWV op de levens van mensen weer glashelder.' 

Terugvordering te laten

De staatssecretaris zegt dat er een hardheidsclausule is opgenomen, waardoor het UWV de mogelijkheid heeft om een deel of de gehele van de terugvordering te laten. 'Daarin is geregeld dat UWV de bevoegdheid heeft om geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien, indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.' Helaas wordt een fout van het UWV niet aangemerkt als dringende reden. Ook financiële problemen worden niet gezien als dringende reden.

Netto-uitkering bruto terugbetalen

Over het netto uitbetalen van UWV-uitkeringen en bedragen vervolgens bruto terugvorderen schrijft Wiersma. Ik realiseer mij dat dit veel van mensen vraagt en herken de ingewikkeldheid van het systeem. Ik ben momenteel aan het bezien of en, zo ja, welke mogelijkheden er zijn om deze problematiek aan te pakken. Ik informeer uw Kamer hier uiterlijk over in juni 2022.' Lees hier de volledige antwoorden van de staatssecretaris van SZW.