Stadsverwarming - inbreng van fracties over Warmtewet

tweedekamer-11-09-2017-780.jpg

Naar aanleiding van de uitzending van Radar (11-09-2017) over stadsverwarming, vind je een document met inbreng van de fracties over de Warmtewet.

In het document stellen fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en SGP vragen en geven een reactie. Het volledige document (.pdf) vind je hier.

Per partij een samenvatting uit het verslag:

  • De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de wijziging van de Warmtewet, de wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie Warmtewet. De transitie naar een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening is voor deze leden van groot belang.
  • De leden van de CDA-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet). Hierover hebben deze leden nog vragen.
  • De leden van de D66-fractie hebben met interesse kennis genomen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet en de nota van wijziging tot het schrappen van de verplichting tot een gasaansluiting en hebben hierover nog een aantal vragen en opmerkingen.
  • De leden van de GroenLinks-fractie hebben met interesse het voorstel voor de wijziging van de Warmtewet gelezen. Deze leden staan volledig achter het doel van deze wijziging om warmtenetwerken te stimuleren en consumenten beter te beschermen. Zij hebben een aantal vragen over het voorstel.
  • De leden van de SP-fractie hebben met interesse kennisgenomen van voorliggend voorstel. Aangezien er een scala aan verschillende maatregelen op diverse onderdelen is opgenomen, is er soms behoefte aan verduidelijking. Daarnaast hebben deze leden vragen.
  • De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet). Zij hebben nog vragen.
  • De leden van de SGP-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij hebben nog enkele vragen.