Stadsverwarming - reactie Eneco

eneco-reactie-11-09-2017-780.jpg

Eneco heeft naar aanleiding van de uitzending van Radar (11-09-2017) over stadsverwarming onderstaande reactie gegeven.

In het algemeen staan we positief tegen over de herziene Warmtewet. Als we als Nederland van het gebruik van gas af willen bouwen dan kan de uitbreiding en verdere verduurzaming van warmtenetten daar een belangrijke rol in spelen. Maar uiteraard zijn zowel de klant als de leverancier dan gebaat bij duidelijke spelregels. Zo neemt de huidige Warmtewet met name de grootschalige stadswarmte als uitgangspunt. Maar in de praktijk zijn er veel meer situaties van collectieve verwarming, zoals het genoemde eco-warmte project in Assen. Het is wat ons betreft positief dat de herziene Warmtewet de warmteklant en de warmteleverancier in dat opzicht meer duidelijkheid brengt. Dat geldt ook het voorstel om het tarief van de afleverset, een onderdeel dat altijd veel vragen oproept, voortaan te reguleren.