Stadsverwarming - reactie gemeente Utrecht

gemeente-utrecht-11-09-2017-780.jpg

De gemeente Utrecht heeft naar aanleiding van de uitzending van Radar (11-09-2017) over stadsverwarming onderstaande reactie gegeven.

Deze regelgeving is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Wij streven naar open netten die bewoners de keuzevrijheid geven van meerdere bronnen. Hierover zijn we met het ministerie in gesprek. In onze warmtevisie hebben we toegelicht hoe we streven naar de warmte van de toekomst zonder aardgas en wat de rol van een warmtenet daarin kan zijn. Zie daarvoor Visie op de warmtevoorziening in Utrecht.