Steeds meer blauwalg in open zwemwater

Blauwalg_foto_juli.jpg

Nu het water in meren en plassen laag staat en de temperatuur snel oploopt, duikt in steeds meer open zwemwater blauwalg op. Vooral in het noordoosten en westen van het land neemt het aantal waarschuwingen voor slecht zwemwater snel toe. Waterschap Vechtstromen waarschuwt ook voor de ziekte van Weil. Waterschap Hollandse Delta raadt mensen af om eendjes of vissen te voeren, want door de voedselresten in het water verslechtert de waterkwaliteit des te sneller.

Rijkswaterstaat, de provincies en de Unie van Waterschappen houden in het zwemseizoen samen op internet de site zwemwater.nl bij. Op die site staat een kaart met daarop vele tientallen officieel aangewezen zwemwaterlocaties. In Nederland is zwemmen in open water heel populair, aldus de samenstellers, en daarom worden alle zwemwaterlocaties voortdurend gecontroleerd op veiligheid en kwaliteit. Zomaar in niet-gecontroleerde rivieren, kanalen en zandwinplassen duiken is gevaarlijk en wordt sterk afgeraden.

Wat is blauwalg?

Blauwalg is een bacterie die snel groeit in opwarmend water. Bij een lage waterstand wordt het water eerder warm. Blauwalg vormt een vieze laag op het water. In die laag worden toxines aangemaakt. Die gifstoffen kunnen bij mensen en dieren zorgen voor hoofdpijn en maag- en darmklachten. De ziekte van Weil wordt verspreid door urine van ratten en komt vooral voor in stilstaand water in bijvoorbeeld stadsvijvers. Wie besmet raakt krijgt griepachtige verschijnselen en hoge koorts. Doktersbezoek is noodzakelijk, want nieren en lever kunnen aangetast worden.

Bron: ANP