Stijging dementiepatiënten verschilt fors per regio

Dementie-puzzel-117439638_s.jpg

In de toekomst neemt het aantal mensen met dementie in verhouding het meest toe in de regio Utrecht en het minst in de regio Drenthe. Op plaatselijk niveau is de stijging van het aantal dementiepatiënten relatief het hoogst in Almere. Dat heeft kenniscentrum Vektis berekend op basis van huidige cijfers, rekening houdend met veranderingen in samenstelling en leeftijdsopbouw van de bevolking. Het centrum ging ook uit van een ongewijzigde aanpak van de nu nog ongeneeslijke ziekte.

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie zoals bekend sterk toe. Woonden er in 2020 nog 249.000 40-plussers met dementie in ons land, voor 2050 moet volgens Vektis op 447.000 patiënten worden gerekend, hetgeen grote gevolgen heeft voor met name wijkverpleging en verpleeghuiszorg.

Drie keer zoveel ten opzichte van anderhalf

In de regio Utrecht zullen er in 2050 volgens de cijfers van Vektis 9730 mensen het slachtoffer zijn van de hersenziekte, tegen 3250 twee jaar geleden. Dat is dus drie keer zoveel. In de regio Drenthe stijgt het aantal van 8230 in 2020 naar 12.170 in 2050, anderhalf keer zoveel. In Almere gaat het aantal dementiepatiënten volgens Vektis van 1660 naar 5500.

Stijging aantal mannen heviger

In Vaals en Laren wordt daarentegen een daling voorzien. Volgens Vektis neemt de stijging onder mannen over het algemeen meer toe dan onder vrouwen. Vrouwen worden gemiddeld ouder en krijgen vaker dementie. Het centrum gebruikte voor de prognoses voorspellingen over de bevolking van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bron: ANP