Stond je op de zwarte lijst van de Belastingdienst? Dan moet je je aanslag alsnog kunnen aanvechten

09022021belastingdienst.jpg

Honderdduizenden mensen die op een zwarte lijst van de Belastingdienst stonden, moeten hun belastingaanslagen van de afgelopen jaren alsnog kunnen aanvechten, melden Trouw en RTLNieuws. De fiscus gebruikte die lijst om aangiften extra te controleren, maar hield het bestaan ervan geheim. Dat was onrechtmatig, en daarmee vervallen in principe alle aanslagen die de Belastingdienst als gevolg van die extra controle heeft opgelegd.

Tot die conclusie komt advocaat-generaal René Niessen in een advies aan de Hoge Raad over het gebruik van omstreden fraudelijsten door de fiscus. Alleen als er sprake is van 'zeer ernstige belastingfraude' kan de opgelegde aanslag in stand blijven, concludeert Niessen. De advocaat-generaal is een onafhankelijke adviseur van de Hoge Raad, waarvan de adviezen doorgaans worden overgenomen. 

Zwarte lijst Belastingdienst

Vorig jaar onthulden RTL Nieuws en Trouw dat de Belastingdienst een systeem gebruikte waarin mogelijke signalen van fraude in geregistreerd werden. Deze Fraude Signalering Voorziening (FSV) bevatte zo'n 270.000 namen van burgers en ondernemers die werden verdacht van fouten. Deze mensen waren er niet van op de hoogte dat ze op deze lijst stonden.

Hoe de mensen op de zwarte lijst terecht zijn gekomen is nog onduidelijk. Wel is bekend dat belastingplichtigen met een tweede nationaliteit extra gecontroleerd werden door de Belastingdienst. 

Belastingaanslag aanvechten

De personen op deze lijst worden dit jaar op de hoogte gebracht van het feit dat ze in het FSV-systeem – dat inmiddels niet meer gebruikt wordt – stonden. Niessen verwacht dat sommige mensen die horen dat ze op de lijst stonden, zullen denken dat ze om deze reden een hogere aanslag hebben betaald.

Vaak is de termijn om bezwaar in te dienen echter al verstreken. Niessen vindt dat deze mensen hun belastingaanslag nu alsnog moeten kunnen aanvechten, omdat ze dat eerder 'bij gebrek aan wetenschap' niet konden. Alleen als sprake is van 'zeer ernstige belastingfraude' kan een opgelegde aanslag in stand blijven, vindt hij.

Bron: ANP Mediawatch / NOS / Trouw / RTL Nieuws