background branding

Subsidieregeling voor zonnepanelen ook in 2020 van kracht

20190128_zonnepaneel.jpg

Huishoudens en kleine bedrijven die zelf met zonnepanelen duurzame energie opwekken, kunnen ook volgend jaar nog profiteren van de huidige subsidieregeling. Een nieuwe, versoberde regeling die het kabinet in 2020 wilde laten ingaan, blijkt in de praktijk nog niet uitvoerbaar. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer.

De zogenoemde salderingsregeling maakt het mogelijk investeringen in zonnepanelen in zeven jaar terug te verdienen. Maar omdat zonnepanelen goedkoper worden, neemt die terugverdientijd bij ongewijzigd beleid de komende jaren sterk af, terwijl de uitgaven aan subsidies juist verder oplopen. Dat geld denkt het kabinet beter te kunnen besteden.

Haken en ogen aan nieuwe regeling

Aan de nieuwe regeling die Wiebes aanvankelijk in gedachte had, blijken evenwel veel haken en ogen te zitten. Betrokken partijen hebben volgens de bewindsman ,,ernstige zorgen'' over de uitvoering ervan. Hij onderzoekt nu of die kunnen worden weggenomen. Mogelijk moet een alternatief worden gezocht. Dat betekent dat een nieuwe regeling pas kan ingaan op 1 januari 2021.

Bron: ANP

Meer over