background branding

Te veel medicijnen mee omdat verzekeraar anders niet vergoedt

te-veel-medicijnen-mee_780.jpg

Het gebeurt niet zelden dat er te veel medicatie voorgeschreven wordt terwijl vooraf al bekend is dat de medicijnen niet nodig zijn, of in ieder geval niet zovéél. Een derde van de ruim 30.000 deelnemers aan onderzoek van Radar heeft hiermee te maken gehad. De reden: de zorgverzekeraar vergoedt soms alleen in combinatie met een ander medicijn, of per grote (standaard)verpakking. Het gevolg: veel medicijnen worden ongebruikt weer ingenomen en vernietigd.

Ruim een kwart (26%) van de 31.511 respondenten heeft weleens een te grote hoeveelheid van een medicijn/hulpmiddel gekregen, terwijl van tevoren al bekend was dat dit onnodig veel zou zijn.

'Bijvoorbeeld', zo laat een deelnemer aan het onderzoek weten: 'medicijnen tegen obstipatie. Had een paar zakjes nodig, maar kreeg een hele doos van 30 stuks. Kreeg als antwoord dat de verzekering alleen de grote dozen vergoedde!!? Heel veel medicijnen naar de apotheek terug kunnen brengen. Die gooien het gewoon weg, terwijl medicijnen nog in verpakking zitten en houdbaarheidsdatum een paar jaar is!'

15 procent kreeg weleens een middel voorgeschreven dat überhaupt niet nodig was. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat de medicatie die wel nodig is alleen wordt vergoed wanneer het wordt uitgegeven in combinatie met zo'n middel, zoals in deze twee voorbeelden van deelnemers aan het onderzoek:

  • 'Bij cholestorolinjectie ben ik verplicht er ook een pil bij te nemen omdat ik anders de injectie niet vergoed krijg.'
  • 'Bij een zwaar medicijn kreeg ik ook laxeermiddelen terwijl ik geen last van verstopping had. Dit ook aangegeven aan de apotheek maar ik moest het laxeermiddel afnemen anders kreeg ik het medicijn niet mee!' 

Ongebruikt retour naar apotheek

In bijna de helft van de gevallen (46%) wordt zo'n (hulp)middel later weer ongebruikt retour gegeven aan de apotheek. Een derde heeft het zelf bewaard (maar niet gebruikt). 14 procent heeft het niet aangenomen van de apotheek, en slechts 2 procent geeft aan dat zij het niet meekregen van de apotheek, bijvoorbeeld om verspilling tegen te gaan.

Uit de toelichtingen van de respondenten blijkt dat apothekers heel verschillend met onnodig voorgeschreven medicatie omgaan; de een geeft bij een nieuw medicijn eerst een kleine hoeveelheid mee, om uit te proberen. De ander is onverbiddelijk en geeft een medicijn alleen uit in de standaardhoeveelheid.

In discussie met de apotheker

Bijna de helft van degenen die weleens een onnodig (grote hoeveelheid van een) medicijn heeft meegekregen, is daarover in discussie gegaan met de apotheker. Bij 53 procent zonder succes; zij moesten het allemaal meenemen. Bij de overige 47 procent van degenen die de apotheker vroegen om een medicijn niet, of een minder grote hoeveelheid mee te hoeven nemen, bewoog de apotheker (in sommige gevallen) wel mee. Dat wil overigens niet zeggen dat zij er niet voor betaalden: 16 procent van degenen die niet (alles) hoefden mee te nemen in de apotheek geeft aan dat zij er wél voor moesten betalen.

Over het onderzoek naar medicijnen

De vragenlijst naar medicijnen bestond uit meerdere delen: 3 delen zijn tussen 29 juni en 28 juli 2020 ingevuld door 31.511 mensen en een aanvullende vragenlijst onder de groep respondenten die weleens te veel medicatie heeft meegekregen is tussen 11 augustus en 8 september 2020 ingevuld door 3960 respondenten. De meeste respondenten zijn lid van het Radar Testpanel, een groep van ruim 70.000 consumenten verspreid over heel Nederland. Geef je ook op, dan nodigen we je voortaan uit voor onze onderzoeken.