Te weinig geld om woningen van gas af te halen

03032022-warmtepomp.jpg

Om woningeigenaren te helpen hun huizen te isoleren en uiteindelijk van het aardgas af te gaan, hebben gemeenten veel te weinig budget, meldt NU.nl op basis van eigen onderzoek. Daardoor wordt het lastiger om anderhalf miljoen woningen te verduurzamen voor 2030, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord. Zo dreigen we langer afhankelijk te blijven van aardgas uit onder meer Rusland.

Om de nationale klimaatdoelen te halen, moet het aardgasverbruik de komende jaren sterk worden teruggedrongen. In eerste instantie zullen veel huizen vooral beter moeten worden geïsoleerd. Uiterlijk in 2050 moeten ze helemaal van het aardgas af, bijvoorbeeld via een elektrische warmtepomp of duurzame stadswarmte.

Vertraging door uitblijven honderden miljoenen euro’s overheid

Deze zogeheten warmtetransitie loopt nu echter vertraging op. Vanuit de overheid zijn jaarlijks honderden miljoenen euro’s nodig, maar dit geld voor de 'warmtevisies' van gemeenten is nog niet beschikbaar gesteld. De warmtevisies zijn de plannen van Nederlandse gemeenten hoe wijken aardgasvrij kunnen worden en welke als eerste aan de beurt zijn. 

‘We worden als gemeente geacht de uitvoering ter hand te nemen, terwijl de financiering nog niet geregeld is’, zegt Simon van Damme, beleidsmedewerker bij de gemeente Leidschendam-Voorburg, tegen NU.nl. 'Je kan al wel starten met de wijkaanpak, maar als blijkt dat je geen dekkende financiering krijgt, dan moet je dus op een gegeven moment stoppen.'

Energietransitie pas écht van start als de financiële middelen er zijn

In een enquête van NU.nl noemt 55 procent van de gemeenten gebrek aan geld als knelpunt in de warmtetransitie. Daarnaast stelt 48 procent dat isoleren en aardgasvrij worden met het huidige beleid niet betaalbaar genoeg zou zijn voor inwoners. 34 procent zegt dat er betere wet- en regelgeving moet komen, bijvoorbeeld rond de aanleg van warmtenetten. 239 van de 345 Nederlandse gemeenten vulden de enquête in.

De overgang bevindt zich voor nu nog aan het begin van de verduurzaming. In slechts 8 procent van de gemeenten zijn al bestaande woningblokken aardgasvrij gemaakt. 26 procent heeft de werkzaamheden hiervoor in gang gezet. 

'Wij willen opschalen en dat moet ook, want het Rijk heeft die opdracht gegeven', zegt Anne Westhoff, programmamanager energie- en warmtetransitie bij de gemeente Veenendaal. Inwoners worden hier geadviseerd over energie en de gemeente voert al warmtescans uit, maar daar blijft het voorlopig bij. 'Wij hebben gezegd: mooi en aardig dat we nu de start moeten maken, maar dat kan pas als de middelen er zijn.'

Bron: NU.nl