background branding

Terugdringen verkeersdoden door meer controles

verkeerscontroles19042017.jpg

Om het aantal verkeersdoden in Nederland terug te dringen, moet de politie weer veel meer gaan controleren in het verkeer. Dat is een van de kernpunten van het Verkeersveiligheidsmanifest dat woensdagochtend wordt gepresenteerd door 32 partijen.

Onder de ondertekenaars zijn organisaties als de ANWB, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), het Algemeen Verbond van Verzekeraars, een aantal grote steden en onder meer het Openbaar Ministerie (OM).

Aandacht voor verkeersveiligheid

Het aantal staandehoudingen is de afgelopen jaren sterk gedaald en dat heeft zijn weerslag gehad op het aantal verkeersdoden, aldus directeur Frits van Bruggen van de ANWB woensdagochtend tegen het Radio 1 Journaal. Hij is tevreden dat onder de ondertekenaars van het manifest ook het OM zit. Of de veranderde nadruk op verkeerscontroles ook moet leiden tot meer agenten wil hij niet zeggen. Het gaat hem om de aandacht voor de verkeersveiligheid.

Veiligere infrastructuur en auto's

Naast meer alcoholcontroles door de politie, bepleiten de partijen ook een verbeterde en dus veiliger infrastructuur (vooral voor fietsers) en veiliger auto's. Bijna de helft van het aantal ernstige verkeersgewonden is fietser. Lokale en regionale overheden kunnen onder meer veel doen in 30 kilometerzones.

'Naast een goede weginrichting en verkeershandhaving, is verkeersgedrag een belangrijke pijler van het manifest. Te veel drinken en te hard rijden zorgen respectievelijk voor ongeveer 20 procent en 30 procent van de ongevallen, en daarbovenop komt nog een groeiend probleem: afleiding door gebruik van de smartphone. De coalitie roept het nieuwe kabinet op te onderzoeken welke middelen effectief zijn om deze problemen te bestrijden.'

Stijgend aantal verkeersdoden

In 2015 steeg het aantal verkeersdoden voor het eerst in jaren en kwam het uit op 621. Het aantal ernstig gewonden stijgt al jaren en kwam twee jaar geleden uit op 21.000. De maatschappelijke kosten van verkeersongelukken zijn volgens de coalitie 'maar liefst 14 miljard euro per jaar, kijkend naar onder meer (blijvend) letsel, materiële schade en kosten door vertraging'.

Bron: ANP