Terugleverkosten voor de zonnepaneelbezitter - reacties Vandebron en Budget Thuis

Reacties Saldering 12:02

Radar besteedt in de uitzending van 12 februari 2024 aandacht aan de salderingsregeling. De salderingsgreling blijft bestaan, zo is besloten tijdens een stemming in de Eerste Kamer op 13 februari 2024. Waarom rekenen energieleveranciers nu al terugleverkosten aan de zonnepaneelbezitter? Lees hier de reacties van Vandebron en Budget Thuis.

Reactie Vandebron

Momenteel rekenen jullie terugleveringskosten. Als de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers wordt aangenomen door de Eerste Kamer, zijn jullie dan van plan om dit beleid aan te passen?

"Voor Vandebron is het belangrijk dat de kosten van zonnepanelen eerlijk worden verdeeld. Daarom hebben we vorig jaar de terugleveringskosten ingevoerd voor klanten met zonnepanelen. In de terugleveringskosten zitten de kosten van saldering en de onbalanskosten verwerkt. Het is een puur kostendekkende maatregel, waarmee we fors ons stroomtarief konden verlagen voor iedereen.Het politieke besluitvormingsproces en de definitieve effecten van de afbouw van de salderingsregeling zijn op dit moment nog erg onzeker. Daardoor kunnen we op dit moment met geen enkele zekerheid zeggen wat er precies zou gebeuren als de wetgeving wordt aangenomen."

Mocht de afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers niet worden aangenomen, kunnen jullie dan uitleggen wat de impact hiervan zou zijn voor jullie? Hebben jullie plannen om de terugleveringskosten in dit scenario aan te passen?

"Allereerst zou dat geen goed nieuws zijn voor de energietransitie. Door de salderingsregeling hebben veel mensen geen financiële prikkel om hun zonnestroom ook te gebruiken op het moment dat die wordt opgewekt. Terwijl dat juist hard nodig is in deze fase van de energietransitie.De terugleveringskosten zijn ingevoerd omdat het voor Vandebron belangrijk is dat de kosten eerlijk verdeeld worden en we transparant willen zijn naar onze klanten toe over hoe dit wordt verrekend,We gaan uiteraard goed bekijken wat de gevolgen zijn op het moment dat er geen meerderheid is voor het wetsvoorstel."

Vandebron benadrukt het belangrijk te vinden dat de kosten van zonnepanelen eerlijk verdeeld worden. "We weten pas na de stemming hoe die kosten er definitief uit gaan zien en dus wat het gaat betekenen voor de terugleverkosten. Daarom kunnen we nu nog niks met zekerheid over zeggen."

Reactie Budget Thuis

"Door terugleverkosten in rekening te brengen bij klanten met zonnepanelen, dragen zij zelf bij aan de kosten voor het terugleveren van stroom. Voorheen werden deze kosten volledig doorberekend in het stroomtarief, waardoor voornamelijk klanten zonder zonnepanelen deze kosten betaalden. Dit vinden wij oneerlijk. Bovendien zijn wij van mening dat het hanteren van terugleverkosten transparanter is voor mensen met zonnepanelen dan andere methoden, zoals hogere tarieven, hogere vaste leveringskosten of geen cashback voor klanten met zonnepanelen.

Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, gebeurt dit vanaf 1 januari 2025. De afbouw van de salderingsregeling heeft vanaf dat moment invloed op de terugverdientijd van zonnepanelen. Omdat we een redelijke terugverdientijd willen waarborgen, zullen we gaan onderzoeken wat dit betekent voor de hoogte van de terugleverkosten. Tot 1 januari 2025 wijzigen de terugleverkosten niet. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan informeren we onze klanten daar ruim van tevoren over.

Als de afbouw van de salderingsregeling niet wordt aangenomen, dan verandert er niets aan de terugleverkosten. De terugleverkosten zijn namelijk gebaseerd op de bestaande regeling met daarbij een gemiddelde terugverdientijd van ongeveer 7 jaar. Het hebben van zonnepanelen blijft daardoor nog steeds heel interessant, zowel voor het klimaat als de portemonnee.

Wel benadrukken we dat -als de salderingsregeling blijft bestaan- het van belang is om meer nadruk te leggen op het verplaatsen van energieverbruik naar momenten waarop er een overschot aan groene energie is en het net te zwaar belast wordt. We hebben al verschillende initiatieven om dit te ondersteunen, zoals dynamische energiecontracten en gratis stroom op specifieke piekmomenten."