Energiemaatschappijen rekenen terugleverkosten nu al door aan zonnepaneelbezitter

Terugleverkosten Zonnepanelen

Het waren spannende dagen voor zonnepaneelbezitters. Dinsdag 13 februari 2024 stemde de Eerste Kamer over de salderingsregeling. De salderingsregeling blijft bestaan en energielevranciers berekenen nu al de kosten door aan zonnepaneelbezitters die terugleveren aan het stroomnet.

Wat is salderen ook alweer?

Salderen is een regeling die in 2004 is ingevoerd om het gebruik van zonnepanelen te stimuleren. Bezitters van zonnepanelen kunnen de stroom die ze opwekken en niet zelf gebruiken, terugleveren aan het net. Op deze manier kunnen ze de overtollige stroom die ze op zonnige zomerdagen opwekken, verrekenen met de stroom die ze tijdens de donkere winterdagen van het stroomnet afnemen.

De salderingsregeling is een groot succes. Nederland is inmiddels wereldkampioen zonnepanelen, met gemiddeld 3,5 zonnepanelen per inwoner. Critici vinden dat de regeling zijn doel ruimschoots heeft bereikt en dat het tijd is om de regeling af te schaffen. 

Zo stimuleert de huidige regeling mensen om stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet, in plaats van stroom te gebruiken op het moment van opwekking. “Doorgaan met salderen betekent dat in de toekomst elektriciteitsnetten verder overbelast raken en dat de maatschappelijke kosten voor het in stand houden toenemen”, schreef Netbeheer Nederland eerder op website over de mogelijke afschaffing van de salderingsregeling.

Eerder besteedde Radar aandacht aan het uitvallen van omvormers van zonnepanelen

Volgens demissionair Minister Jetten kost de huidige salderingsregeling zowel de overheid als energieleveranciers geld. Dit komt doordat huishoudens die gebruik maken van de salderingsregeling geen energiebelasting betalen over de stroom die ze terugleveren aan het net. Volgens demissionair Minister Jetten loopt de overheid, als de salderingsregeling niet wordt afgeschaft, naar schatting 2,8 miljard euro aan belastinginkomsten mis tot 2031, zo vertelde hij eerder aan NOS.

Jarenlang discussie

Na jarenlang discussiëren werd op 7 februari 2023 het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen om salderen af te schaffen. Volgens het voorstel mag je vanaf 2025 elk jaar iets minder salderen, totdat je vanaf 2031 helemaal niet meer kunt salderen.

Dinsdag 13 februari 2024 stemde de Eerste Kamer over het voorstel, het voorstel behaalde geen meerderheid. Zo vindt de BBB het wetsvoorstel ‘in strijd met een rechtvaardige overheid omdat de spelregels tijdens de wedstrijd worden aangepast’. GroenLinks-PvdA vindt het bedrag van 100 miljoen dat minister Jetten wil uitrollen voor zonnepanelen op huurwoningen te laag en ziet geen garanties voor de terugverdientijd die door de minister wordt geschetst. 

Energieleveranciers maken onderscheid

Er zijn meerdere energieleveranciers die onderscheid maken tussen klanten met én zonder zonnepanelen. 

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) betalen klanten bij vier energieleveranciers andere tarieven voor de levering van elektriciteit wanneer ze zonnepanelen hebben. Bij vijf andere leveranciers ontvangen klanten een terugleververgoeding. Er zijn twaalf leveranciers die hun contracten voor twee jaar of langer alleen aanbieden aan huishoudens zonder zonnepanelen. De ACM stelt dat dit niet verboden is, ‘omdat de kosten van een klant met zonnepanelen hoger zijn dan voor een vergelijkbare klant zonder’. 

Betalen voor terugleveren

Er zijn steeds meer energieleveranciers waarbij je als consument moet betalen voor het terugleveren van stroom met zonnepanelen. Vandebron was de eerste energiemaatschappij waarbij je terugleverkosten moest betalen. Het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die je teruglevert en is opgedeeld in schalen. 

Vanaf 1 maart moeten klanten van Budget Energie terugleverkosten betalen. Het gaat om een vast bedrag per dag voor klanten met zonnepanelen, afhankelijk van je saldeerbare teruglevering. Ook OM Energie, Energie VanOns en Vrijopnaam hanteren terugleverkosten.

Bovenstaande informatie is afhankelijk van het type contract en bij welke energiemaatschappij je zit. Voor klanten met een vast contract verandert er niets tijdens de looptijd. 

Wat gebeurt er met terugleverkosten wanneer salderen wordt afgebouwd?

Klanten met zonnepanelen hebben nu te maken met terugleverkosten, maar wat gebeurt er op het moment dat salderen wordt afgebouwd? Minister Jetten heeft eerder aangegeven het onwenselijk te vinden dat een aantal energieleveranciers terugleverkosten in rekening brengt. Radar vroeg aan twee van de grootste energieleveranciers die terugleverkosten rekenen het volgende:

Als de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers wordt aangenomen door de Eerste Kamer, zijn jullie dan van plan om dit beleid aan te passen?

Vandebron antwoordde als volgt:

Voor Vandebron is het belangrijk dat de kosten van zonnepanelen eerlijk worden verdeeld. Daarom hebben we vorig jaar de terugleverkosten ingevoerd voor klanten met zonnepanelen. In de terugleverkosten zitten de kosten van saldering en de onbalanskosten verwerkt. Het is een puur kostendekkende maatregel, waarmee we fors ons stroomtarief konden verlagen voor iedereen.

Het politieke besluitvormingsproces en de definitieve effecten van de afbouw van de salderingsregeling zijn op dit moment nog erg onzeker. Daardoor kunnen we op dit moment met geen enkele zekerheid zeggen wat er precies zou gebeuren als de wetgeving wordt aangenomen.

Lees hier de volledige reactie van Vandebron.

Budget Energie antwoordde als volgt:

Als de salderingsregeling wordt afgebouwd, gebeurt dit vanaf 1 januari 2025. De afbouw van de salderingsregeling heeft vanaf dat moment invloed op de terugverdientijd van zonnepanelen. Omdat we een redelijke terugverdientijd willen waarborgen, zullen we gaan onderzoeken wat dit betekent voor de hoogte van de terugleverkosten. Tot 1 januari 2025 wijzigen de terugleverkosten niet. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn, dan informeren we onze klanten daar ruim van tevoren over.

Lees hier de volledige reactie van Budget Energie.

Info

Invloed van terugleverkosten op de terugverdientijd van zonnepanelen

Independer heeft voor Radar drie scenario’s berekend om de invloed van terugleverkosten op de terugverdientijd voor eigenaren van zonnepanelen te bepalen.

Deze scenario’s zijn gebaseerd op de huidige tarieven en kosten van zonnepanelen, een terugleververgoeding van 80% van het kale leveringstarief en de terugleverkosten zoals Vandebron die in rekening brengt.

Scenario 1: Afbouw van salderen en stopzetting van terugleverkosten

In dit scenario wordt salderen afgebouwd en stoppen energieleveranciers met het in rekening brengen van terugleverkosten. De terugverdientijd komt in dit scenario uit op zes jaar.

Scenario 2: Afbouw van salderen en voortzetting van terugleverkosten

In het tweede scenario wordt salderen afgebouwd, maar blijven de terugleverkosten bestaan. De terugverdientijd in dit scenario is tien jaar, wat niet overeenkomt met de wens van minister Jetten dat de terugverdientijd zeven jaar zou zijn.

Scenario 3: Voortzetting van salderen en terugleverkosten

In het derde scenario blijft salderen bestaan en blijven ook de terugleverkosten bestaan. De verwachte terugverdientijd in dit scenario is vijf jaar.