Tijdelijke arbeidsconstructies en zzp mogelijk op de schop: dit wil het kabinet veranderen

contractenn171579335_l_normal_none.jpg

Het kabinet wil tijdelijke arbeidsconstructies aan banden leggen. In de huidige constructie kunnen werkgevers om het half jaar tijdelijke contracten aanbieden, dat wordt in de nieuwe plannen aangepast naar om de vijf jaar. Met de nieuwe constructie hoopt het kabinet dat werknemers eerder een vast contract krijgen.

Nu mag iemand in drie jaar tijd maximaal drie contracten uitdienen. Wanneer er vervolgens na de verplichte wachttijd van zes maanden opnieuw een reeks van drie contracten in drie jaar begint, is er sprake van een ‘draaideurconstructie’.

Minister wil dit jaar met wetsvoorstellen komen

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de verplichte wachttijd vergroten naar vijf jaar, met de hoop dat werknemers eerder een vast contract krijgen. Dit kondigt de minister aan in een conceptbrief. Ze tracht dit jaar te komen met wetsvoorstellen.

Plan om oproepcontracten af te schaffen

Hiernaast heeft het kabinet het plan om oproepcontracten afschaffen en vervangen voor een ‘basiscontract, dit om oproepkrachten meer zekerheid te bieden. In zo’n basiscontract komt dan het minimaal te werken uren plus het inkomen te staan. Bovenop het minimum mag extra gewerkt worden. 

Groei zzp’ers afremmen

Ook wil het kabinet de groei van het aantal zzp’ers afremmen. De laatste jaren kwamen veel werknemers, als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, in de verleiding zelfstandig verder te gaan, terwijl ze dit weinig voordelen opleverde. Vaak deden ze dit namelijk bij de werkgever waar ze eerder in loondienst waren en hadden enkel die werkgever als opdrachtgever. Het kabinet wil een minimum uurtarief invoeren voor zzp’ers. Van Gennip denkt aan een tarief tussen 30 en 35 euro. ‘Daarmee wordt de positie van werkenden met een zwakkere onderhandelingspositie versterkt’, aldus de minister.

Bron: de Volkskrant