TikTok-account NS.sprinters filmt mensen die rennen voor de trein: mag dat wel?

Ns Sprinters

Het is een begrip onder veel treinreizigers: het TikTok-account NS.sprinters. Het account bevat tientallen video’s van mensen die naar de trein rennen met een grappig muziekje eronder. Mag iemand eigenlijk zomaar een filmpje van je maken en online zetten? En wat als je jezelf terugziet op het account? 

Mag je gefilmd worden op het station? 

We beginnen met de vraag of je eigenlijk wel gefilmd mag worden op het station. Over het algemeen geldt dat filmen en fotograferen in de openbare ruimte mag, omdat het valt onder de vrijheid van informatiegaring. Maar het station valt helemaal niet onder de openbare ruimte. 

“Op het station mag je daarom niet zomaar mensen filmen”, vertelt Yaşar Bayram, advocaat gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en privacyrecht. “Het maken van opnamen voor eigen gebruik door particulieren is wel toegestaan op het station. Maar wanneer een opname wordt gedeeld via een openbaar TikTok-account, is van privégebruik geen sprake.” 

Wat als je een filmpje van jezelf ziet? 

In principe zouden de NS.sprinters-filmpjes dus al niet gepubliceerd mogen worden. Zie jij toch ineens een filmpje van jezelf voorbij komen? Dan zou je een beroep kunnen doen op je portretrecht en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Je portretrecht houdt in dat een foto of filmpje van jou niet zomaar gepubliceerd mag worden als jij een redelijk belang tegen publicatie hebt. En op grond van de AVG geldt dat degene die het filmpje openbaar maakt een redelijk belang moet hebben bij de publicatie. 

“In beide gevallen moet een belangenafweging worden gemaakt tussen jouw privacybelang en het belang van degene die de opname maakt. In dit geval moet ook worden meegenomen dat de opname is gemaakt in een ruimte die niet openbaar is”, legt Bayram uit. “Hoewel een beetje voor schut staan in principe niet meteen een redelijk privacy belang op hoeft te leveren, zal dat in dit geval dus anders kunnen zijn. De plaats en de wijze van totstandkoming van de opname zijn namelijk ook relevant bij de belangenafweging.” 

Ben je herkenbaar in beeld? 

Bij de belangenafweging kunnen nog meer zaken worden meegenomen, zoals: je bekendheid, de aard en mate van intimiteit waarin je wordt afgebeeld en het maatschappelijk belang: de nieuwswaarde of informatieve waarde van de openbaarmaking hiervan. 

“Als bijvoorbeeld van veraf is gefilmd, waardoor uit de opname niet op te maken is wie de opgenomen persoon is, zal een beroep op het portretrecht of de AVG niet slagen”, aldus Bayram. 

Kun je het filmpje laten verwijderen? 

Als je heel graag wilt dat het filmpje van NS.sprinters verwijderd wordt, kun je een verwijderingsverzoek indienen of bezwaar maken tegen het filmpje op grond van de AVG. “Mocht daar geen gehoor aan worden gegeven, dan zou je een klacht kunnen indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook zou je het filmpje kunnen rapporteren.” 

“Als je echt veel last hebt van het filmpje zou je zelfs een procedure bij de rechtbank kunnen starten waarbij je verwijdering van het filmpje vordert”, vertelt Bayram.

Reactie NS.sprinters

Radar heeft het TikTok-account NS.sprinters de mogelijkheid gegeven om op dit artikel te reageren. Hier is het account (nog) niet op ingegaan.