Tips voor het in gebreke stellen van Flexper

In het filmpje legt websitedeskundige Jasper Verbunt van Internetbedrijf Redkiwi een aantal tips voor je op een rij, waar je op moet letten als je zelf overweegt om een bedrijf in de arm te nemen voor het maken van jouw website.

Ben jij met Flexper in zee gegaan en wil je van deze verbintenis af? Hieronder staan enkele, door een advocaat aangeleverde richtlijnen voor het opstellen van een ingebrekestelling aan Flexper.

Omdat de do’s en dont’s erg afhankelijk zijn van je concrete omstandigheden en het contract dat je met Flexper hebt gesloten, raden we je aan om een advocaat of jurist te consulteren voordat je stappen onderneemt jegens Flexper.

1. Omschrijf gedetailleerd welke producten/diensten Flexper zou leveren, maar niet heeft geleverd.

2. Zijn er wel producten of diensten geleverd, maar voldoen deze niet? Omschrijf dan op welke punten deze niet goed zijn.

3. Heeft je bedrijf schade geleden/zal zij schade lijden doordat Flexper niet aan haar verplichtingen heeft gedaan? Omschrijf welke schade en waardoor deze is ontstaan. Geef aan dat je Flexper hiervoor aansprakelijk houdt.

4. Is over punt 1, 2 en/of 3. al eens geklaagd? Zo ja, geef in de brief aan wanneer en waarover eerder is geklaagd.

5. Geef aan welke verplichtingen Flexper moet nakomen en stel een redelijke termijn waarbinnen zij dit moet doen. Bijvoorbeeld: 'Ik sommeer u om uiterlijk per [--] de hiervoor omschreven gebreken in de website te herstellen.'

6. Indien je de automatische incasso heeft stopgezet, geef dan aan dat je je betalingsverplichtingen hebt opgeschort omdat Flexper niet aan haar verplichtingen voldoet.

Meer over