Toename cao-lonen valt in het niet bij inflatie

06012022CAO.jpg

De cao-lonen in Nederland zijn vorig jaar niet zo sterk gestegen als in 2020. Vooral bij bedrijven die zwaar getroffen werden door de coronacrisis, gingen werknemers er niet zoveel op vooruit. Daarbij valt de toename van de lonen in het niet bij de prijsstijgingen waarmee consumenten de laatste tijd te maken hebben, tot grote onvrede van onder meer vakbond FNV.

Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stegen de lonen vorig jaar met 2,1 procent. In 2020 was dit nog 2,9 procent. Die sterkste loonstijging in twaalf jaar kwam vooral omdat de meeste cao-afspraken over loonstijging nog voor de virusuitbraak waren gemaakt, toen het economisch juist heel goed ging.

Loonontwikkeling blijft achter bij inflatie

Het beeld over 2021 betekent dat de loonontwikkeling duidelijk achterblijft bij de inflatie. Volgens de meest recente gegevens was het dagelijks leven in november 5,2 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen die Nederlanders voor goederen en diensten betalen waren sinds september 1982 niet meer zo hard gestegen.

Dat laatste betreft wel een maandcijfer. Het CBS kan nog geen gemiddelde geven voor de inflatie in 2021, want de cijfers over december worden pas volgende week naar buiten gebracht. In de eerste elf maanden van vorig jaar lagen de consumentenprijzen gemiddeld 2,4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

'Werknemers zijn het zat om ieder jaar te onderhandelen over inflatiecorrectie'

Volgens vakbond FNV zijn werknemers het beu om elk jaar opnieuw te moeten onderhandelen over de inflatiecorrectie en het behoud van hun koopkracht. Petra Bolster, lid van het dagelijks bestuur van FNV, wijst erop dat werknemers er nu op achteruit gaan. 'Om dit te voorkomen eisen we dat de lonen automatisch meestijgen met de prijzen. Dit moet worden vastgelegd in de cao's', zegt ze. Daarbij verwijst ze naar de in september naar buiten gebrachte voornemens voor de cao-onderhandelingen, waarin de bond deze eis al op tafel legde.

Horeca-werknemers gingen er het minst op vooruit

Werknemers die vallen onder een cao gingen er in de horeca afgelopen jaar het minst op voorruit. In die bedrijfstak stegen de cao-lonen gemiddeld slechts 0,3 procent, aangezien daar alleen de loontabellen zijn aangepast voor de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. De horeca-cao is in 2021 namelijk met een jaar verlengd onder gelijke voorwaarden. De meeste werknemers in de horeca kregen er dus helemaal niets bij.

Bron: ANP