Toename inschrijvingen bachelor- en masterstudenten

Studeren_16102019.jpg

Voor het lopende collegejaar zijn er voor het eerst meer dan 300.000 bachelor- en masterstudenten bij de universiteiten ingeschreven, aldus de universiteitenvereniging VSNU op basis van voorlopige cijfers. Dit is een groei van ongeveer 4 procent ten opzichte van 2018-2019.

De instroom vanuit het vwo blijft ongeveer gelijk, maar die uit het hbo en van internationale studenten groeit nog steeds. Van de totale studentenpopulatie die ingeschreven is bij de Nederlandse universiteiten is het aandeel internationale studenten 20 procent, meldt de organisatie.

Groei zorgt voor hoogopgeleide beroepsbevolking

'De blijvende groei van het aantal studenten aan de universiteiten zorgt voor de hoogopgeleide beroepsbevolking die nodig is om als Nederlandse kennissamenleving aan de top te blijven. Tegelijk zorgt de groei voor een nog grotere druk op onze medewerkers en financiën. Daarom vragen we om te investeren in hoger onderwijs en om betere sturingsinstrumenten voor de internationale instroom', zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Begin 2020 worden de definitieve inschrijfcijfers bekend.

Bron: ANP