Toeslag aanvragen - Reacties zorgtoeslagonline.nl en toeslagen-aanvraag.nl

22-12-27-zorgtoeslag-toeslag-aanvraag-reactie.png

Als je online toeslag wilt aanvragen, kom je makkelijk terecht op websites die geld rekenen voor een aanvraag, terwijl een aanvraag op de officiële website van de belastingdienst gratis is. Daarvoor waarschuwde Radar op 27 december 2022. De volledige reacties van zorgtoeslagonline.nl en toeslagen-aanvraag.nl zijn hieronder te lezen. 

Reactie toeslagen-aanvraag.nl

Toeslagen-aanvraag.nl biedt een dienstverlening aan waarbij gebruik wordt gemaakt van een eenvoudig platform, hierdoor kunnen consumenten op een eenvoudige wijze toeslagen aanvragen. De Belastingdienst voorziet in de mogelijkheid dat consumenten rechtstreeks toeslagen kunnen aanvragen, zonder een vergoeding in rekening te brengen, echter blijkt uit de praktijk dat het aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst als ingewikkeld wordt ervaren door consumenten. Toeslagen-aanvraag.nl biedt consumenten een dienst aan waarbij het aanvragen van toeslagen wordt vergemakkelijkt. 

De klanten van Toeslagen-aanvraag.nl willen toeslagen snel en eenvoudig aanvragen en/of hebben hulp nodig hebben bij het aanvragen van hun toeslagen. Consumenten geven regelmatig bij Toeslagen-aanvraag.nl aan, dat zij het lastig vinden om toeslagen aan te vragen. Soms vragen consumenten helemaal geen toeslagen aan, omdat zij bang zijn om deze weer terug te betalen of weten zij niet welke gegevens opgegeven moeten worden bij het aanvragen van toeslagen. Consumenten geven ook vaak aan, dat de Belastingdienst als onbereikbaar wordt ervaren en er geen vaste contactpersonen zijn bij wie zij terecht kunnen. Toeslagen-aanvraag.nl biedt uitgebreide ondersteuning bij het aanvragen van toeslagen. De aanvraag wordt indien nodig aangepast, als blijkt dat klanten recht hebben op meer toeslagen (eventueel met terugwerkende kracht).

Het bieden van een dergelijke dienst kan in deze gevallen uitkomst bieden. 

Toeslagen-aanvraag.nl brengt kosten in rekening voor de dienst die zij levert. Alvorens het aanvraagformulier wordt verzonden wordt aan de consument uitdrukkelijk om toestemming gevraagd of zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Toeslagen-aanvraag.nl. De aanvraag kan alleen worden verzonden indien er toestemming wordt gegeven. Bij akkoordbevinding met de algemene voorwaarden van Toeslagen-aanvraag.nl wordt een akkoord gevraagd voor de  eenmalige administratiekosten voor het verwerken van de aanvraag. Toeslagen-aanvraag.nl communiceert helder naar de consument en de werkwijze is transparant.  De ee3nmalige administratiekosten staan ook vermeld op de FAQ pagina en op de Over Ons pagina. Er is geen sprake van misleiding vanuit Toeslagen-aanvraag.nl.

Toeslagen-aanvraag.nl pretendeert op geen enkele wijze zich voor te doen als de Belastingdienst. Op Toeslagen-aanvraag.nl staat ook duidelijk vermeld dat de toeslagen door de Belastingdienst worden uitbetaald en dat Toeslagen-aanvraag.nl alleen een dienst levert. Daarnaast heeft Toeslagen-aanvraag.nl er specifiek voor gekozen om de website in te richtten op een wijze die niet overeenstemt met Mijntoeslagen. De inrichting (kleur en logo) vertonen geen gelijkenissen en het logo van de Belastingdienst wordt niet gebruikt. Indien uit emailcontact met de consument blijkt dat er onduidelijkheid is of dat de consument denkt dat hij of zij met de Belastingdienst te maken heeft, communiceert Toeslagen-aanvraag.nl helder en duidelijk. In bepaalde gevallen verwijst Toeslagen-aanvraag.nl consumenten door naar de Belastingdienst.

Reactie zorgtoeslagonline.nl

We hebben deze website enkele weken geleden overgenomen. De prijs meteen aangepast van €49 naar €29 en omgezet van automatische incasso naar ideal. Zo is het nog duidelijker dat het om een betaalde dienst gaat. Bij alle concurrenten is dit automatische incasso. 

De focus is voornamelijk (zoals ook te lezen op de site) op klanten die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn en klanten die bijvoorbeeld in een onafgeronde echtscheiding zitten en niet meer samenwonen, waardoor het niet duidelijk is hoe ze de zorgtoeslag aan moeten vragen. Ons formulier is een stuk uitgebreider dan die van de site van de belastingdienst. Daarnaast bellen we de klant op voor meer informatie indien nodig.

Soms inderdaad een geval dat iemand niet goed gelezen had. We zijn nog bezig met het verder verduidelijken van de website.