Let op als je toeslag aanvraagt: deze websites laten je onnodig betalen!

Stel: je hebt recht op huurtoeslag of zorgtoeslag en googelt op ‘toeslagen aanvragen’. Je klikt op het eerste linkje en vult daar braaf al je gegevens in. Dan krijg je opeens een rekening van €45, terwijl toeslagen aanvragen gratis is. Hoe kan dat nou? Waarschijnlijk heb je per ongeluk op een site geklikt van een zogeheten intermediair.

Het regent al enige tijd klachten bij Radar over intermediairs bij het aanvragen van toeslagen, zowel voor zorg als voor huur. Toeslagen aanvragen is gratis, maar wanneer je als consument googelt op bijvoorbeeld ‘toeslagen aanvragen’, kom je niet altijd op de juiste plek uit als je op de bovenste link klikt.

Door Google-advertenties kom je eerder op sites als toeslagenportal.nl (45 euro), toeslagenaanvraag.nl (39 euro tot 48,95 euro) of zorgtoeslagonline.nl (29 euro). Deze sites lijken door het kleurgebruik misschien op die van de overheid, maar zijn dit niet. Wanneer je bij hen je toeslagen aanvraagt moet je, in tegenstelling tot de officiële site van de overheid, betalen voor hun ‘service’. En als je niet op tijd betaalt, krijg je vaak ook nog incassokosten van 40 euro, wat nog verder op kan lopen..

Waar moet ik dan wél zijn om mijn huurtoeslag of zorgtoeslag aan te vragen?

‘Het gebruik van commerciële intermediairs is in principe niet nodig’, geeft Jaap Eikelboom aan, woordvoerder staatssecretaris De Vries van Toeslagen en Douane, ‘Het aanvragen van een toeslag wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Het inschakelen van commerciële intermediairs is dan ook helemaal niet nodig.’ Via toeslagen.nl kunnen aanvragers volgens Eikelboom vrijwel alles zelf regelen. ‘Eigen kanalen van Toeslagen moeten wat ons betreft zo toegankelijk mogelijk zijn, daar werken wij continu aan.’ Ook zet Toeslagen in op mogelijkheden om hun eigen kanalen en de officiële Toeslagenwebsite hoger in de zoekresultaten terecht te laten komen, zodat de consument minder snel op die van intermediairs terecht komt.

Ik heb toch extra hulp nodig bij de aanvraag

Mocht je toch hulp nodig hebben, kan dat in plaats van via de intermediairs ook vrijwel gratis via de website van de belastingdienst. ‘Dat zorgt er voor dat (een gedeelte van) de toeslag niet bij commerciële partijen terecht komt, maar gebruikt kan worden waarvoor deze bedoeld zijn: het financieel ondersteunen in de kosten die mensen hebben.’ Zo kan je bijvoorbeeld terecht bij balies en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt. ‘Dat is een netwerk van vaste intermediairs waar Toeslagen mee samenwerkt. Denk hierbij aan hulp- en dienstverleners zoals bibliotheken, ouderenbonden, formulierenbrigades, lokale ouderenorganisaties en sociaal raadslieden.’ Aan deze hulp zitten volgens Eikelboom geen kosten verbonden, behalve een eventuele onkostenvergoeding. Hier lees je meer over hulp bij je toeslagenaanvraag.

Is dit misleiding?

‘Consumenten, ook aanvragers van een toeslagen, moeten bij online dienstverlening duidelijk worden geïnformeerd over onder andere de diensten van het bedrijf, de verwachte resultaten en de kosten’, legt Eikelboom uit. Daarnaast moeten de identiteit en contactgegevens van het bedrijf duidelijk zijn. ‘In het geval dat het bedrijf misleidende informatie verstrekt of zich voordoet als een officiële instantie, doen we hierover een melding bij de ACM.’

Ook advocaat Michiel Odink geeft aan dat de websites potentieel kunnen worden gezien als misleiding: ‘Het feit dat consumenten zelf aangeven dat zij niet door hebben dat het geen overheidssites zijn is natuurlijk een belangrijk signaal dat er sprake is van misleiding.’ Twee punten zijn voornamelijk belangrijk hierbij. ‘De sites doen zich soms voor als semi-overheidswebsites, qua look and feel. Daarnaast het punt dat ze tegen betaling een dienst aanbieden die consumenten ook gratis kunnen krijgen bij de overheid.’ Dat het gewoon gratis is op de website van de overheid, is niet duidelijk aangegeven op de meest websites.

Persoonlijke gegevens op straat?

De websites vragen om je BSN, je IBAN en andere persoonlijke gegevens. ‘Het risico dat de gegevens van deze consumenten op straat belanden is aanzienlijk’, vertelt advocaat Odink, ‘ In de praktijk zien we dat overheidssites al de grootste moeite hebben om privacy te waarborgen. Weliswaar hebben deze websites een privacy policy maar de consumenten hebben in de praktijk geen enkele garantie dat hun gegevens niet worden verkocht of dat er slecht met hun gegevens wordt omgegaan.’ Daarnaast zijn volgens Odink de risico’s sowieso groot aangezien bij het verstrekken van BSN nummers altijd identiteitsfraude op de loer ligt.

Ik heb hiervan gebruik gemaakt, kan ik mijn geld nog terugkrijgen?

'In principe is het standaard herroepingsrecht niet meer van toepassing als de betreffende website de dienst al heeft uitgevoerd’, legt Odink uit, ‘Wel zou een consument zijn geld alsnog kunnen terugvorderen als hij/zij een beroep doet op dwaling of misleiding en de overeenkomst wil ontbinden of vernietigen.’ Dit staat volgens Odink namelijk los van het herroepingsrecht dat de consument iedere koop op afstand heeft.

Reacties van toeslagenportal.nl en toeslagen-aanvragen.nl

In een schriftelijke reactie geeft zorgtoeslagonline.nl aan zich vooral te richten op ‘klanten die de Nederlandse taal niet (goed) machtig zijn en klanten die bijvoorbeeld in een onafgeronde echtscheiding zitten en niet meer samenwonen, waardoor het niet duidelijk is hoe ze de zorgtoeslag aan moeten vragen.’ Toeslagen-aanvraag.nl geeft in een schriftelijke reactie onder andere aan dat zij duidelijk om akkoord vragen voor de eenmalige administratiekosten en dat hun dienst de aanvraag van toeslagen vergemakkelijkt. De volledige reacties zijn hier te lezen.