Hoge zorgkosten? De Belastingdienst kan meebetalen

ANP-353432595.jpg

Zorgkosten worden steeds hoger en de maandelijkse premie zal voor de meeste mensen komend jaar ook hoger zijn dan in 2022. Gelukkig gaat de zorgtoeslag voor mensen met een lager inkomen eenmalig omhoog. Ook goed om te weten: zorgkosten zijn in bepaalde gevallen aftrekbaar voor de belasting. In dit artikel lees je in welke gevallen jij kunt profiteren van de zorgtoeslag en de aftrekbare kosten.

Zorgtoeslag in 2023

Om de koopkracht voor mensen met een lager inkomen te verhogen is besloten om de zorgtoeslag voor 2023 eenmalig te verhogen tot maximaal 154 euro per maand per persoon. Hoeveel je precies aan toeslag krijgt hangt af van je inkomen. Dus, hoeveel mag je maximaal verdienen om toeslag te krijgen? De exacte bedragen daarvoor zijn nog niet bekend, maar jaarlijks stijgt dit maximale inkomen met ongeveer 700 tot 850 euro. Als je dat doortrekt voor 2023, zou je uitkomen op een inkomen van ongeveer 32.600 euro dat je maximaal mag verdienen om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag. Daarbij mag je geen groot vermogen hebben (voor 2022 ging het om een vermogen van ruim 120.000 euro).

Kosten aftrekken als je nog niet met pensioen bent

Of je nou wel of niet in aanmerking komt voor zorgtoeslag. De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om ziektekosten (de zogeheten specifieke zorgkosten) af te trekken. Dit doe je bij de aangifte inkomstenbelasting. Ben je nog niet met pensioen en heb je een jaarinkomen tot 73.071 euro, dan betaal je over dat bedrag volgend jaar 36,93 procent inkomstenbelasting. Zorgkosten die aftrekbaar zijn, kun je in mindering brengen op je inkomen. Met andere woorden: over die kosten hoef je geen 36,93 procent belasting te betalen. Heb je dat al gedaan via je werkgever, dan krijg je die na belastingaangifte terug van de Belastingdienst. Stel je verdient 38.000 euro (modaal) en je hebt 1000 euro aftrekbare zorgkosten, dan hoef je maar over 37.000 euro belasting te betalen. Dat scheelt je dan 369,30 euro (1000 x 0,3693).

Zorgkosten aftrekken voor AOW’ers

Ben je al met pensioen, ben je na 1945 geboren én verdien je minder dan 37.149 euro, dan betaal 19,03 procent belasting over je inkomsten (onder andere pensioen en uitkeringen). Wanneer je de zorgkosten aftrekt krijg je dus over die zorgkosten een korting van 19,03 procent. Voor mensen die voor 1946 zijn geboren geldt hetzelfde percentage, maar tot een inkomen van 38.703 euro.

Drempelbedrag

Heb je slechts heel beperkt zorgkosten die aftrekbaar zijn, dan is er geen voordeel. De zorgkosten zijn namelijk pas aftrekbaar vanaf een zogenaamd drempelbedrag. Dus de zorgkosten zijn pas aftrekbaar vanaf deze drempel. Heb je een salaris van 38.000 euro (modaal in 2022), dan is de eerste 1,65 procent niet aftrekbaar. In dit voorbeeld is het drempelbedrag dan 627 euro. De zorgkosten boven deze 627 euro zijn dus wel aftrekbaar.

Welke zorgkosten zijn aftrekbaar?

Niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. Zo kun je kosten niet aftrekken waarvoor je al een vergoeding van je zorgverzekering hebt gekregen. Kosten die je maakt door te kiezen voor een niet-gecontracteerde zorgverlener kunnen ook niet afgetrokken worden. Hetzelfde geldt voor kosten die vallen onder het eigen risico. Daarbij kun je kosten alleen aftrekken in het jaar dat je de kosten gemaakt hebt. De regeling is vooral interessant voor mensen die veel kosten maken voor zorg: chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Kosten voor de tandarts, fysiotherapie, verpleging in een ziekenhuis, een kunstgebit, steunzolen of medicijnen zijn mogelijk wel aftrekbaar. Een overzicht vind je hier.

Mogelijk tegemoetkoming

Als je een klein inkomen (bijvoorbeeld 12.500 euro) hebt en ook nog specifieke zorgkosten hebt gemaakt, kan het zijn dat je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen dan je aan heffingskortingen ontvangt. In dat geval heb je recht op een tegemoetkoming.