Toeslagouder zonder rechter? Wachttijd loopt op tot 2025 of 2026

140722_toeslagensite.jpg

Vanaf augustus werkt de overheid naar verwachting vrijwel alleen nog aan de compensatie van gedupeerden van de toeslagenaffaire die voorrang krijgen van de rechter, meldt de Volkskrant. Dit komt doordat steeds meer toeslagenouders de rechter inschakelen, omdat zij het beu zijn jarenlang op die integrale beoordeling van hun zaak te moeten wachten.

De rechter geeft hun in de regel gelijk vanwege de overschrijding van de wettelijke termijn van een jaar. Met de stijging van het aantal beroepen wegens ‘niet tijdig beslissen’, van 88 in maart tot 280 in mei, verwacht staatssecretaris Aukje de Vries dat in augustus het omslagpunt wordt bereikt: dan is alle capaciteit voor integrale beoordelingen van het Uitvoeringsorgaan Herstel Toeslagen (UHT) nodig voor toeslagenouders met voorrang door een rechterlijke uitspraak.

Zonder rechter een veel langere wachttijd

Dit betekent dat ouders die niet naar de rechter stappen nog langer moeten wachten. Wie zich eind 2021 of in 2022 heeft aangemeld als gedupeerde, is volgens de jongste planning pas in 2025 of 2026 aan de beurt voor een zogeheten integrale beoordeling. De wachttijden zouden voor vroege indieners nóg langer kunnen worden als de rechter steeds meer de volgorde van behandeling bepaalt.

Urgentie voor zeer schrijnende zaken

Er kunnen enkel nog uitzonderingen gemaakt worden voor een snellere behandeling wanneer het zeer schrijnende zaken betreft. Mocht het aantal beroepen na augustus bovendien verder toenemen, dan kunnen die niet meer allemaal binnen de door de rechter opgelegde termijn voorrang krijgen. Dan zal de overheid vaker dwangsommen moeten betalen, is de verwachting.