Toezichthouder: meeste postdepots veiliger

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op vijf locaties van PostNL ,,ernstige tekortkomingen'' geconstateerd die risico op schending van het briefgeheim opleverden. Dat meldde de toezichthouder donderdag.

In drie gevallen waren depots niet of onvoldoende afgesloten, waardoor onbevoegden toegang konden krijgen tot posttassen met geadresseerde post. In twee gevallen trof de ACM posttassen met geadresseerde post onbeheerd buiten aan.

De toezichthouder deed onderzoek bij ruim 100 depots en steunpunten, van waaruit de postbodes op pad gaan voor de bezorging. Het totaalbeeld was beter dan 2 jaar geleden, toen de ACM ook onderzoek deed.

Het risico op schending van het briefgeheim is de afgelopen twee jaar kleiner geworden, maar er is voor het postbedrijf nog wel werk aan de winkel, concludeert ACM-bestuurslid Henk Don.

De toezichthouder legt PostNL geen boete op wegens het beperkte aantal geconstateerde tekortkomingen.

Bron: ANP