background branding

Update Achmea: Alle benodigde informatie is binnen | Radar checkt

Ildiko Ujvari kreeg in 2013 tijdens haar werk een plaat op haar hoofd en kan vanwege chronische schedelpijn niet meer werken. Ze probeert al 5,5 jaar een schadevergoeding te krijgen via Achmea. Radar besteedde op 11, 18 en 25 februari en 4 maart aandacht aan deze zaak. Achmea meldt dat de organisatie alle benodigde informatie van mevrouw Ujvari ontvangen heeft en deze zo snel mogelijk door een onafhankelijke arts bekeken worden. Radar blijft de kwestie op de voet volgen.

Achmea reageert:

'We kunnen gelukkig verder met het proces omdat we woensdag jl, na 5,5 jaar alle benodigde informatie van mevrouw Ujvari hebben ontvangen om de schade objectief en rechtvaardig te kunnen vaststellen. Er zal zo snel mogelijk een medische expertise door een onafhankelijk arts plaatsvinden. Wij verwachten dat dit deze week zal plaatsvinden indien er overeenstemming is over de vraagstelling van de medische expertise.
Met het expertise rapport kunnen we de volgende stappen nemen om tot te komen tot het vaststellen van het schadebedrag.'

Forumreacties

46
  • Door Radar

Een docent krijgt in 2013 tijdens haar werk een zware plaat op haar hoofd. De school erkent schuld. De gevolgen zijn groot, want ze is na het ongeluk niet meer in staat om te werken en ze wordt uiteindelijk ontslagen. Haar inkomen keldert. Ze is afgekeurd en krijgt een WIA-uitkering. Ze schakelt meteen na het ongeval haar rechtsbijstandverzekering in. Nu, vijf jaar later, strijdt ze nog steeds voor een schadevergoeding. Waarom duurt dat zo lang, terwijl de schuldvraag duidelijk is en de school ook de verantwoordelijkheid erkent? De hele serie: 11 februari: Radar checkt: Eindeloze strijd voor schadevergoeding via rechtsbijstandsverzekering 18 februari: Radar checkt: Achmea komt niet zomaar van Fons af 25 februari: Radar checkt: Update rechtsbijstandszaak Achmea 4 maart: Update Achmea: medisch dossier bekeken | Radar checkt 11 maart: Update Achmea: Alle benodigde informatie is binnen | Radar checkt 18 maart: Achmea-update: Dankzij Radar is proces versneld | Radar checkt 8 april: Update Achmea: Schikking getroffen | Radar checkt

  • Door Costnix

“Wij betalen niet uit, wat er ook gebeurt” om en bekende reclamekreet te parafraseren.

  • Door Har45

Letselschadezaken duren over het algemeen vrij lang. Dit heeft onder andere te maken met de complexiteit van de zaak. Naast de de feitelijke en juridische omstandigheden zorgt een lange afwikkeling de medische toestand van het slachtoffer. De eind of totale schadevergoeding hangt onder andere af van de aard en ernst van het opgelopen letsel. Het opgelopen letsel van het slachtoffer kan echter pas definitief worden vastgesteld op het moment dat het slachtoffer een ‘medische eindtoestand’ heeft bereikt. Dit betekent dat het slachtoffer volledig is hersteld, of niet verder zal herstellen. De letselschade kan dus niet eerder worden afgewikkeld voordat de medische eindtoestand is bereikt. LETWEL: Een goede jurist/advocaat of rechtsbijstand verzekeraar draagt wel zorg voor dat het slachtoffer een juiste bevoorschotting ontvangt zodat het slachtoffer niet in financiële nood zal komen.