Update van Nederlandse ID-kaart: wat verandert er?

01:04 ID-kaart.jpeg

De Nederlandse identiteitskaart is opnieuw vormgegeven. De nieuwe pas met vingerafdrukken en een QR-code met het burgerservicenummer op de achterkant wordt uiterlijk op 2 augustus 2021 geïntroduceerd. Radar zoekt uit wat er precies verandert aan het document, wat dit betekent voor controlerende instanties en waarom deze veranderingen nodig waren.

Beleidsadviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken Arend-Jan Westerhuis vertelt dat de Europese Commissie heeft vastgesteld dat de kwaliteit van diverse identiteitsdocumenten in Europa niet goed genoeg is. 'Er kan met deze documenten veel te makkelijk fraude worden gepleegd.' 

De commissie heeft nu minimumeisen gesteld aan de identiteitskaart en dus moeten de Lidstaten oude bewijzen die hier niet aan voldoen vernieuwen. 'De ID-kaart in Nederland is al van heel hoog niveau', stelt projectleider bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Denise Jacobs. 'Wij voldoen al aan veel kwaliteitseisen en hoeven dus minder aan te passen.'

Met ID-kaart inloggen bij DigiD

In januari 2021 ging de eerste aanpassing in. De chip in de Nederlandse ID-kaart heeft nu ook een inlogfunctie. Burgers kunnen zo met het hoogste beschermingsniveau via DigiD inloggen bij onder andere de Nederlandse overheid,  het pensioenfonds, onderwijs-  en zorginstellingen. Door deze vorm van inloggen wordt de privacy van de gebruiker maximaal gewaarborgd.

Vingerafdrukken in chip

De ID-kaart krijgt, net als het huidige paspoort, twee vingerafdrukken van de kaarthouder op de chip. Volgens Westerhuis was deze aanpassing noodzakelijk omdat de EU-verordening het gebruik van vingerafdrukken specificeert. De vingerafdrukken mogen alleen gebruikt worden om vast te stellen of een document daadwerkelijk van de drager is en om de authenticiteit van de kaart te controleren. Alleen wettelijk gemachtigde instanties mogen deze controles uitvoeren. 

De vingerafdrukken komen volgens Westerhuis niet in een database terecht. 'Zodra het document is uitgegeven worden de vingerafdrukken verwijderd uit de aanvraag systemen. Burgers hoeven niet bang te zijn dat hun vingerafdrukken voor bijvoorbeeld politieonderzoek gebruikt worden.'

Hoeveel duurder wordt de pas?

Omdat de uitgevende instanties per aanvraag meer tijd kwijt zijn om vingerafdrukken af te nemen, wordt het maximumtarief dat instanties voor een ID-kaart mogen vragen hoger, vertelt Westerhuis. Deze prijsverhoging bedraagt per document 3,55 euro bij gemeenten en 5,68 euro bij ambassades. 'De ID-kaart was al geschikt voor het opnemen van een vingerafdruk waardoor de productiekosten gelukkig gelijk blijven.'

Nieuwe kwaliteitsstandaard voor vingerafdrukken

Ook de kwaliteitsstandaard bij het afnemen van vingerafdrukken wordt aangepast. Volgens Jacobs was de huidige standaard aan vervanging toe. 'Gemeenten gebruiken hetzelfde apparaat, maar de marges voor welke kwaliteit voldoende is, liggen anders.' Ze geeft aan dat de uitgevende instanties tijdig instructies zullen ontvangen over deze nieuwe standaard.

'Een betere kwaliteitsstandaard verkleint de kans dat de vingerafdruk bij een verificatie op een later tijdstip niet geschikt blijkt', legt Jacobs uit. Als pashouder werkt dit in je voordeel omdat twijfel over je identiteit zo voorkomen wordt. 

Daarbij wordt, om dit wantrouwen verder te voorkomen, de toegang tot de vingerafdruk uitgebreid. Voorheen konden alleen gemeenten de vingerafdrukken lezen, binnenkort kunnen Nederlandse grensautoriteiten dit ook. Aanvullend wordt er ook aan gewerkt om voor het einde van dit jaar uitlezing van de Nederlandse ID-kaart in andere lidstaten mogelijk te maken.

QR-code met burgerservicenummer

Naast de verordening van de EU heeft het ontwerp van de nieuwe pas ook te maken met een toezegging van de Tweede Kamer. Deze stelt dat een QR-code met het BSN (burgerservicenummer) toegevoegd moet worden aan de achterkant van zowel de ID-kaart als het paspoort. Deze aanpassing maakt het veiliger om een kopie van je paspoort door te sturen.

Westerhuis legt uit: 'Het is niet verboden om een kopie van een paspoort of ID-kaart te maken, maar het is wel verboden voor ongeautoriseerde partijen om het BSN te verwerken.' Door het BSN naar de achterkant te verplaatsen voorkom je het risico dat dit toch gebeurt. De QR-code wordt toegevoegd om het makkelijker te maken voor diverse organisaties om het BSN machinaal te verwerken.

Verdere vernieuwingen

De nieuwe kaart krijgt ook een EU-logo en een nieuw kinegram. Dit kinegram is een echtheidskenmerk dat van kleur en vorm kan wijzigen door het document te kantelen. Ook geeft Jacobs aan dat de nieuwe kaart van een duurzamer materiaal gemaakt is en dat de tactiliteit van het geboortejaar verbeterd wordt.

Bron: security.nl