Van het gas af: Warmtewet beschermt de consument onvoldoende

In het Klimaatakkoord staat dat in 2050 alle woningen van het gas af moeten zijn. Dit betekent dat ruim 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen aardgasvrij en goed geïsoleerd zijn, en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een warmtepomp en zonnepanelen. Maar bij veel nieuwbouwprojecten heb je geen keus: je doet automatisch mee met een collectief systeem voor je energie. Een van die collectieve systemen is het WKO-systeem, maar het regent klachten over deze WKO systemen. 

Het gaat om storingen waardoor de verwarming of het warm tapwater uitvalt, een zogenaamd verminderde levering wat inhoudt dat het water niet op de gewenste temperatuur aangeleverd wordt. Daarnaast krijgen bewoners ook nog eens te maken met hoge rekeningen voor wat betreft het vastrecht en de verbruikskosten. De energieleveranciers zeggen zich te houden aan de warmtewet en daar moeten de bewoners het mee doen.

Landelijk probleem

Dit is iets wat in heel Nederland speelt. Radar spreekt bewoners in de wijk Transvaal in Den Haag, de wijk Duindorp in Den Haag, Diemen, Dongen, Tiel en Bodegraven. Allen worstelen ze met hetzelfde probleem: een energieleverancier die de aanhoudende problemen niet blijvend oplost. De huidige warmtewet beschermt de consument onvoldoende en moet worden aangepast.

Monopolie

Bewoners die hun huis middels een WKO-systeem verwarmen kunnen niet kiezen uit meerdere leveranciers. De gemeente heeft één warmtebedrijf aangewezen die het warmtenet mag exploiteren waardoor je afhankelijk bent van deze partij. Wat ook niet helpt is dat de vergunningen voor een hele lange termijn zijn afgegeven. Soms wel 30 jaar. Er is geen prikkel bij de energiebedrijven om goede service te verlenen of om de prijzen concurrerend te houden. De VVD denkt dat concurrentie goed zou zijn, een woordvoerder zegt: 'Er is een verbetering van de Warmtewet nodig. Concurrentie kan hier aan bijdragen. De VVD pleit in het verkiezingsprogramma om warmtenetten voor bepaalde tijd te vergunnen, zodat concurrentie ontstaat en een prikkel om de prijs naar beneden te brengen en te zorgen voor goede dienstverlening.'

Handhaving

Problemen met energieleveranciers kunnen bewoners melden bij hun energieleverancier maar ook bij de Autoriteit Consument en Markt. De ACM houdt toezicht op de warmtebedrijven en kan handhaven als er iets niet goed gaat. De bewoners die Radar sprak, zijn teleurgesteld dat de ACM het nog niet voor elkaar heeft gekregen om hun van hun storingen te verlossen. De ACM zegt desgevraagd dat wanneer er signalen zijn dat het niet goed gaat bij een leverancier dat er dan gesprekken volgen waarna er afspraken worden gemaakt over verbetering van de dienstverlening. Wanneer dat niet de gewenste uitwerking heeft, kan de ACM tot handhaving overgaan en dan kun je bijvoorbeeld denken aan een boete.

Nieuwe wet

Er is een nieuwe warmtewet in de maak. Het wetsvoorstel moet nog aangenomen worden maar professor David Smeulders, hoogleraar Energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven zou op een aantal punten nog aanpassingen willen zien. 'In de nieuwe warmtewet is er geen waarborg dat de prijzen voor bestaande aansluitingen niet zullen stijgen. Ook in het aanbestedingsproces zou het goed zijn als het consumentenperspectief wordt meegenomen.'

Zorgen

Vereniging Eigen Huis maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van de warmtetarieven, de aansluitkosten en overige kosten van de energietransitie voor eindgebruikers van een warmtenet: 'Het wetsvoorstel geeft geen invulling geeft of aandacht besteedt aan het uitgangspunt van woonlastenneutraliteit. Verder moeten huiseigenaars in staat gesteld worden eenvoudig een gefundeerde keuze te maken tussen aansluiten op een warmtenet of een alternatief.’ Ook qua keuzevrijheid vragen wij een betere bescherming van de eindgebruiker. Er is niet is uitgewerkt wat onder een gelijkwaardig alternatief moet worden verstaan.'

David Smeulders, hoogleraar Energietechnologie van de TU in Eindhoven en Tweede Kamerlid Matthijs Sienot van D66 praten in de studio over de nieuwe warmtewet. 

Eerdere documentaire gemist?

Radar maakte eerdere al twee documentaires over van het gas af gaan. Je kunt deel 1 en deel 2 hier bekijken:

Radar Extra documentaire: Van gas los

Forumreacties

58
  • Door Radar

We moeten allemaal van het gas af voor 2050. Dat kan op verschillende manieren. Maar het kan ook via een collectief systeem, waar je gezamenlijk met andere huizen een warmtenet deelt, een zogenaamd Warmte Koude Systeem (WKO). Maar hierover regent het al lange tijd klachten. Heb jij problemen (gehad) door de energietransitie? Kijk hier de uitzending terug over dit onderwerp: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/van-het-gas-af-warmtewet-beschermt-de-consument-onvoldoende/

  • Door witte angora

Nee, ik heb er geen problemen door gehad. Begin vorig jaar kon ik zo'n woning krijgen, maar juist om die reden heb ik het afgeketst: het duurt veel te lang om de boel op 20 graden te krijgen, en dat is dan gelijk de maximumtemperatuur. En dan ook nog op de 4e, bovenste verdieping, alle warmte gaat eerst naar de benedenburen.

  • Door scontra

Mijn verhuurder heeft me beloofd dat ik zeker niet voor 2030 van het gas af ga. Zodra dat het geval zou zijn declareer ik mijn onkosten. Ik zal dan mijn kookplaat voortijdig moeten vervangen.
Declareren ? Bij wie ?