Vanuit huis digitaal aangifte doen van geboorte

Het wordt mogelijk om elektronisch aangifte te doen van een geboorte, sterfgeval, huwelijk of geregistreerd partnerschap. Mensen kunnen straks thuis via de computer hun gegevens doorgeven aan de burgerlijke stand. Bij een huwelijksaangifte hoeven ze ook geen stukken, zoals een geboorte-uittreksel, meer te overleggen.

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken kondigden woensdag aan dat ze de digitale aangifte nog deze kabinetsperiode mogelijk willen maken. Als de ambtenaar na de elektronische aangifte nog vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, meldt hij zich bij de indiener. Zo nodig volgt dan een gesprek.

Volgens de bewindslieden past hun plan in het streven om de administratieve lasten te verminderen en de service aan mensen en bedrijven te verbeteren. Wie nu wil trouwen, moet persoonlijk bewijsstukken als een geboorteakte en een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan de ambtenaar van de burgerlijke stand geven.

Dat kost tijd, geld en moeite, omdat ze vaak bij andere gemeenten moeten worden opgevraagd. Dankzij de nieuwe procedure hoeven mensen straks geen leges meer te betalen voor de stukken. Ambtenaren krijgen de mogelijkheid om de verstrekte gegevens direct en online te controleren.

De elektronische opslag van akten levert gemeenten ook een behoorlijke besparing in ruimte en kosten op. Het blijft mogelijk om een papieren akte aan te vragen of persoonlijk aangifte te doen in het gemeentehuis.

Bron: ANP.