Veel mantelzorgers zijn zwaarbelast

mantelzorggg.jpg

Een op de zeven mantelzorgers zegt zwaarbelast te zijn. Zij zijn wekelijks gemiddeld 28 uur kwijt aan de zorg voor familieleden of bekenden.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo'n 15 procent van de Nederlanders van zestien jaar en ouder verleende vorig jaar mantelzorg. Dat komt volgens het CBS neer op ongeveer 2 miljoen mensen, die daar gemiddeld 11 uur per week aan kwijt zijn.

Zorgen voor familielid

Het overgrote deel van de mantelzorgers (86 procent) zorgt voor een familielid. Vooral Nederlanders van boven de veertig jaar ontfermen zich relatief vaak over familieleden en bekenden die zorg nodig hebben. 'Gemiddeld geeft bijna een vijfde deel van de Nederlanders in deze leeftijdscategorie aan te zorgen voor iemand uit zijn of haar omgeving', aldus het CBS.

Mantelzorg kan leiden tot uitval

Vakbond CNV waarschuwt dat overbelasting van werkende mantelzorgers tot uitval op de arbeidsmarkt kan leiden. 'Het merendeel van de mantelzorgers is jonger dan 65 jaar. De kans is groot dat zij zorg combineren met een betaalde baan', zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen. 'Het CNV vindt dat de huidige verlofregelingen voor deze groep te beperkt zijn, omdat deze regelingen wel recht op tijd regelen, maar dit is niet betaald.' Het CNV pleit daarom voor een betaalde verlofregeling voor mantelzorgers die minder of niet kunnen werken door de langdurige combinatie van werk en zorg.

Bron: ANP

Meer over