Veel Nederlanders zien hun inkomen flink dalen door coronacrisis

Salarisstrook.jpg

Door de coronacrisis hebben zeker zo'n 190.000 werkende Nederlanders te maken gekregen met een forse inkomensterugval. Dat hebben economen van ABN AMRO uitgerekend. Vooral mensen met lage onzekere inkomens, flexibele arbeidscontracten en dus ook vaak jongeren moesten het maandelijks opeens met honderden euro's minder stellen.

Bij de studie is gekeken naar de geanonimiseerde gegevens van honderdduizenden klanten van de bank. Daaruit bleek dat in de periode van maart 2020 tot en met februari dit jaar 16,3 procent van de werkenden de inkomsten met ten minste 10 procent zag afnemen. Het jaar ervoor, dus van maart 2019 tot en met februari 2020, was dit nog 14 procent.

'Het aantal van 190.000 mensen is een schatting'

'Elk jaar zijn er wel mensen die er op vooruit- of achteruitgaan. Dan kan ook omdat mensen er bijvoorbeeld voor kiezen om parttime te gaan werken', zegt ABN AMRO-hoofdeconoom Sandra Phlippen. Volgens haar is het aantal van 190.000 mensen daarom een voorzichtige inschatting, gebaseerd op de toename van het aantal werkenden van wie het inkomen flink is gedaald.

Gemiddelde terugval van 40 procent

De gemiddelde terugval was 40 procent van het netto-inkomen, ofwel 870 euro per maand. De deskundigen van de bank hebben in dit onderzoek niet uitgezocht in welke sectoren de coronacrisis er financieel het meeste heeft ingehakt bij werkenden. Wel is duidelijk dat er veel uitzendkrachten bijzaten. Vooral onder uitzendkrachten met een maandelijks inko­men van maximaal 1800 euro netto steeg de kans op een inkomensterugval tijdens corona fors.

'Negatieve inkomensschokken zijn op het bordje gekomen van de kwetsbaarsten'

Phlippen vindt dat de cijfers laten zien dat de crisis de bestaande problemen op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft verdiept. Daarbij wijst ze erop dat de negatieve inkomensschokken, ondanks de massale coronasteun van het kabinet, toch zijn terechtgekomen op het bordje van de meest kwetsbaren. 'We waren onder ontwikkelde economieën al het land met de meeste ongelijkheid in economische zekerheid, doordat de arbeidszekerheid tussen vast en flex zo groot is. Deze kloof is gedurende de pandemie dus groter geworden', stelt de econoom.

Verder onderzoek ABN AMRO

Hoe het nu precies gaat met de mensen van wie het inkomen zo'n forse klap kreeg, kan Phlippen niet zeggen. Daar doet de bank momenteel nog onderzoek naar, eveneens op basis van geanonimiseerde data. Mogelijk waren de uitzendkrachten die vorig jaar opeens geen werk meer hadden, dit jaar ook de eerste mensen die weer aan de slag gingen toen de coronamaatregelen werden versoepeld. Bijvoorbeeld in de horeca zijn de laatste maanden weer veel nieuwe krachten aangenomen.

Bron: ANP