background branding

‘Verander en vervroeg de zorg voor ongeneeslijk zieke mensen’

09032022-handen-ziekenhuis.jpg

Palliatieve zorg moet niet beginnen als iemand terminaal is, als de arts zegt: u bent uitbehandeld. Palliatieve zorg begint al veel eerder, als de dood nog op afstand is, maar er wel een diagnose ligt van een ernstige ziekte waaraan een patiënt kan overlijden. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het advies 'Leven met het einde in zicht', dat woensdag wordt gepubliceerd, meldt Trouw.

Palliatieve zorg is de zorg die wordt gegeven wanneer duidelijk is dat een ziekte of kwetsbaarheid niet meer te genezen is. 'Nu is de palliatieve zorg een apart hoekje, aan het eind van het leven als je weet dat het einde nabij is', zegt Jet Bussemaker. De voorzitter van de RVS adviseert de zorg voor patiënten die niet meer kunnen genezen uit dat hoekje te halen en breed in te zetten. 'Bij palliatieve zorg staat de kwaliteit van leven centraal. Dat is een aanvulling op de sterk medische blik die nu met name in ziekenhuizen dominant is.'

Eerder aandacht voor mentale en sociale aspecten

Volgens de RVS staat in dit soort zorg nu dus nog de medische kant voorop. Vroegtijdige aandacht voor 'mentale en sociale aspecten' is echter van grote waarde, vinden de adviseurs van het kabinet. Ze merken wel op dat de palliatieve zorg de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd is. 'Dat is winst.'

In het advies haalt de raad het boek Tussenland van Jannie Oskam aan. 'Over leven met de dood in je schoenen' luidt de ondertitel. Oskam beschrijft daarin haar leven met een ongeneeslijke ziekte en dat van anderen. Ze wil 'de zwarte hond die me overal volgt, mijn kanker, naar zijn mat bij de voordeur dirigeren, zodat hij mijn leven niet volledig beheerst'. Hulpverleners kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

'Een goed leven met de tijd die rest'

De RVS wijst erop dat een groeiende groep mensen in Nederland leeft in de wetenschap dat het einde in zicht is. Dat komt bijvoorbeeld doordat potentieel dodelijke aandoeningen in een steeds vroeger stadium op te sporen zijn. Ook verbeterde behandelingen verlengen het leven, vaak met een relatief goede kwaliteit. 'Denk aan de patiënt met uitgezaaide kanker die immunotherapie krijgt of de MS-patiënte die met een juiste combinatie van medicatie en therapie nog veel uit haar leven kan halen.'

Voor deze mensen draait het perspectief, meer dan een goede dood, vooral om 'een goed leven met de tijd die rest', concludeert de raad.

Bron: ANP & Trouw