background branding

Verbod op gebruik oppervlaktewater voor oosten van Gelderland

oppervlaktewater-pomp-120718.jpg

Waterschap Rijn en IJssel verbiedt vanaf donderdagmiddag alle gebruik van oppervlaktewater in zijn werkgebied in het oosten van Gelderland. Het verbod is nodig omdat het nog nooit eerder zo droog is geweest in de Achterhoek. Het waterschap wil problemen met de waterkwaliteit en de volksgezondheid in gemeenten in hun gebied voorkomen, aldus dijkgraaf Hein Pieper.

Er komt vanuit sloten, beken en rivieren nog maar zo weinig water in stedelijke watergangen en vijvers terecht dat botulisme en blauwalg exploderen, zegt het schap. Vissen gaan dood, en ratten en bacteriën gedijen volop. Het water kan gaan stinken. Het schap probeert zo lang mogelijk water naar stedelijke gebieden te sturen maar raadt contact met oppervlaktewater af.

Grondwaterpeil zakt snel

Boeren, burgers en bedrijven mogen helemaal geen oppervlaktewater meer gebruiken. Speciale vergunningen en ontheffingen zijn voorlopig vervallen. Het verbod geldt van akkers besproeien tot aan emmertjes water halen voor de auto of de tuin, aldus het schap. Boeren met een grondwaterpomp moeten daar zeer terughoudend mee omgaan, aangezien het grondwaterpeil met meer dan 1 centimeter per dag zakt volgens Pieper. 'We verbieden het nog niet omdat veel maïs- en aardappelboeren in dit gebied afhankelijk zijn van water, maar ik sluit niet uit dat er toch een verbod komt.'

Het schap heeft vispassages in de rivieren en zijtakken van een aantal beken afgesloten om waterverlies te voorkomen. Er wordt zo weinig mogelijk geschut, zodat scheepvaart op de IJssel lang moet wachten.

Grote schade verwacht door droogte

Pieper verwacht grote schade door de droogte. 'Het is een sluipmoordenaar. Veel schade is later pas merkbaar.' Stuwen en dijken kunnen instabiel blijken zijn, omdat er te weinig water tegenaan heeft gestaan. Dijklichamen krijgen mogelijk een kwetsbare bovenlaag doordat de grasmat is afgestorven. 'Ik verwacht meer kosten dan na wateroverlast.'

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) riep al eerder mensen op zuinig aan te doen met water in deze periode van droogte.

Bron: ANP