Verbond start onderzoek naar kwalijke praktijken belangenbehartigers

28052021 verbond van verzekeraars.jpeg

Het Verbond van Verzekeraars start een onderzoek naar incompetente belangenbehartigers. Aanleiding is de trage afhandeling van letselschadezaken. Tien jaar na de schietpartij in Alphen aan den Rijn wachten nog veel slachtoffers op een schadevergoeding.

Volgens het Verbond van Verzekeraars zijn er belangenbehartigers (het gaat niet om letselschadeadvocaten) die geen of onvoldoende informatie aanleveren waardoor onnodige vertraging ontstaat. Dit is niet in het belang van het slachtoffer. Het Verbond gaat daarom onderzoeken hoe vaak slachtoffers voor de tweede keer slachtoffer worden van kwalijke praktijken van belangenbehartigers.

Volgens Iwanna de Jonge, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars zullen drie punten meegenomen worden in het onderzoek: 

  • Belangenbehartigers die geen informatie aanleveren.
  • Belangenbehartigers die nergens op reageren.
  • Belangenbehartigers die nota's voor buitengerechtelijke kosten via de verzekeraar vergoed krijgen, maar dan ook nog geld gaan halen bij het slachtoffer bijvoorbeeld een bepaald percentage van de uitkering of een bepaald bedrag.

Nationaal Keurmerk Letselschade

De Letselschade Raad lanceerde begin 2021 het Nationaal Keurmerk Letselschade om goede kwalitatieve belangenbehartiging van slachtoffers te waarborgen. Daarom verwijzen Slachtofferhulp Nederland en verzekeraars slachtoffers voor een gekwalificeerde belangenbehartiger altijd naar het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). 'Het Verbond vindt dit een goede eerste stap. Echter is dit nog niet voldoende, omdat inschrijving in het Keurmerk geen verplichting is. Daarom start het Verbond dit onderzoek.'

Kwalijke praktijken

De Letselschade Raad constateerde eerder kwalijke praktijken zoals:

  • Beunhazerij: letselschadebehandelaars zonder relevante kennis, ervaring, noch opleiding 
  • Handel in dossiers 
  • Dubbel declareren 
  • Wurgcontracten
  • Onnodige no-cure-no-pay-contracten
  • Excessieve no-cure-no-pay-contracten

Trage afhandeling

Een slechte belangenbehartiger kan zorgen voor een trage afhandeling van de geleden schade, waardoor slachtoffers onnodig lang moeten wachten op een schadevergoeding. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid beantwoordde Kamervragen over de trage schadeafhandeling van de schietpartij in Alphen aan den Rijn, waarbij dader Tristan van der Vlis (naast zichzelf) zes mensen doodschoot en zestien mensen gewond raakten. Voor het schietincident is de politie aansprakelijk gesteld, omdat de 24-jarige schutter nooit een wapenvergunning had mogen krijgen.

Pas 32 dossiers na 10 jaar afgerond

Uit de antwoorden van de minister blijkt dat van de 71 geregistreerde zaken pas 32 dossiers volledig zijn afgerond. In het voorjaar van 2020 is de stichting VSSA (stichting vergoeding slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn) opgericht die de schade beoordeelt. Volgens minister Grapperhaus zijn in veel zaken de dossiers nog incompleet en wacht VSSA nog op informatie van belangenbehartigers.

Impasse doorbreken

De minister schrijft: 'Het is belangrijk dat het proces van schadeafhandeling zorgvuldig en zo spoedig mogelijk wordt afgerond.' Er staan gesprekken gepland tussen het bestuur van stichting VSSA en de betreffende belangenbehartiger(s) met de bedoeling incomplete dossiers zo spoedig mogelijk aan te leveren. De minister wil dat de impasse - juist in belang van diezelfde slachtoffers - doorbroken wordt.

Krantenadvertentie

De minister schrijft: 'Mocht dit voor ingang van het zomerreces van uw Kamer niet leiden tot het doorbreken van de impasse dan geven de betrokken partijen dit bij mij aan, waarna ik over zal gaan tot het aanwijzen van iemand die kijkt waar het proces bespoedigd kan worden en indien nodig de nodige acties hierop onderneemt. Om alle slachtoffers in de gelegenheid te stellen zich kenbaar te maken, is door stichting VSSA recent een advertentie geplaatst in een plaatselijke krant. Hierop hebben slachtoffers gereageerd die zich daarvoor nog niet hebben gemeld. Hun aanspraken zijn geregistreerd en in behandeling genomen.'