Verlaging pensioenen komt dichterbij

pensioen2.jpg

De kans dat pensioenen volgend jaar moeten worden gekort is afgelopen kwartaal gegroeid. Door de lage rente is de financiële positie van de grote Nederlandse pensioenfondsen verder weggezakt.

De fondsen kwamen donderdag met een sombere boodschap voor hun deelnemers. 'Kortingsmaatregelen in 2017 komen met de dag dichterbij', zei directeur Guus Wouters van metaalfonds PMT. 'We verkeren in de gevarenzone', benadrukte ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool. 'Er blijft een aanzienlijke kans dat we de pensioenen in 2017 voor het eerst in ons bestaan moeten verlagen', aldus directeur Peter Borgdorff van zorgfonds PFZW.

Meer geld in de kas

Eind dit jaar wordt besloten welke maatregelen fondsen precies moeten nemen om hun situatie te verbeteren. Daarvoor wordt gekeken naar hoe ze er dit jaar gemiddeld voorstonden. Probleem is dat de fondsen door de huidige lage rente veel meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen keren. Hierdoor zakt hun zogeheten dekkingsgraad steeds verder weg, ondanks dat ze nog wel geld verdienen met beleggingen.

Lagere uitkeringen

'De kritische grens waarbij aan een verlaging niet meer te ontkomen valt, ligt op ongeveer 90 procent. Daar zitten we wel erg dichtbij', verklaarde Eric Uijen, algemeen directeur van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME). 'Instrumenten zoals niet indexeren en premie verhogen zijn al ingezet', zo staat in de verklaring van ABP. Er rest volgens het fonds daarom dus nog één middel als de dekkingsgraad eind december onder de 90 procent zou staan: lagere uitkeringen.

Bron: ANP