Verscherpt toezicht woonzorgcentrum Zandvoort opgeheven

wooncentrum23.jpg

Het gaat weer goed met de zorgverlening in Huis in de Duinen in Zandvoort. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het verscherpte toezicht dat de inspectie een half jaar geleden oplegde aan het woonzorgcentrum, is daarom opgeheven.

In de instelling leven ouderen met dementie en mensen met een lichamelijke aandoening. Volgens de inspectie heeft het woonzorgcentrum hard gewerkt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het bestuur maakte een verbeterplan voor de hele organisatie en de resultaten daarvan zijn duidelijk te zien, vindt de IGZ. 'Op alle getoetste onderwerpen voldoet Huis in de Duinen helemaal of grotendeels aan de normen.' Ook medewerkers worden beter ondersteund.

De inspectie ziet een 'open en lerende houding' bij het zorgcentrum en vertrouwt erop dat het met de zorg helemaal goed komt.

Lees waarom het wooncentrum onder toezicht kwam te staan:Woonzorgcentrum onder verscherpt toezicht

Bron: ANP