Verzekering voor vandalisme afsluiten? Let hier dan goed op

Vandalisme

Heb jij schade door vandalisme en weet je niet wie de dader is? Niet altijd vergoedt de verzekeraar deze schade. Radar duikt in de wereld van woonhuis-, opstal-, en inboedelverzekeringen. Hier kun je op letten als je een verzekering afsluit.

De polisvoorwaarden: waar moet je naar kijken?

Bij het kiezen van een opstal,- en/of inboedelverzekering is het allereerst altijd belangrijk dat je goed de polisvoorwaarden leest. Elke verzekeraar is verplicht om die in een PDF format beschikbaar te stellen. Ook moet hierbij een duidelijke omschrijving worden gegeven van wat de verzekeraar allemaal dekt en wat ze verstaan onder de verschillende termen.

Dat lang niet alle verzekeraars schade door vandalisme vergoeden, blijkt ook uit ons onderzoek onder ruim 2300 mensen die met schade door vandalisme te maken kregen: "'Vandalisme' wordt door verzekeraars naar eigen inzicht vertaald, zodat zij geen geld hoeven uit te keren", zo laat een deelnemer aan het onderzoek weten. Lees: Schade door vandalisme vaak niet verzekerd.

Wat is 'vandalisme'?

De definitie van het woord ‘vandalisme’ volgens de Dikke van Dale luidt als volgt: het aanrichten van vernielingen; barbaarse vernielzucht. Wikipedia legt uit waar het woord vandaan komt. Als het om vandalisme gaat, ontdekte Radar dat er verschillende definities van ‘vandalisme’ in polisvoorwaarden van verzekeraars staan. Hieronder volgt een opsomming:

  1. ‘Opzettelijke beschadiging of vernieling van uw spullen’ of ‘Opzettelijke beschadiging of vernieling van uw huis’.
  2.  Is (een deel van) deze inboedel gestolen of beschadigd door vandalisme? Dan vergoeden wij dit alleen als er sporen van inbraak zichtbaar zijn aan de buitenkant van het gebouw of van de ruimte waar uw inboedel staat.
  3. U heeft schade door vandalisme of rellen. Dit kan schade zijn aan de buitenkant of de binnenkant van uw woonhuis. Schade aan de binnenkant van uw woonhuis vergoeden we alleen, als die is veroorzaakt door een dader die zonder uw toestemming (wederrechtelijk) uw woonhuis is binnengedrongen.

Wederrechtelijke binnendringen of sporen van braak

“Veel van de woonhuis,- inboedel,- of opstalverzekeringen hebben in de polisvoorwaarden staan dat er pas geld uitgekeerd wordt wanneer er iemand je woning is binnengedrongen zonder toestemming of wanneer er sporen van braak te vinden zijn”, vertelt expert verzekeringen van poliswijzer.nl Jorn Alders. Dat is een andere definitie dan die De Dikke van Dale geeft.

Stel er zijn meerdere daders die stenen door je keukenraam hebben gegooid of een ruit kapot hebben gemaakt? En is door die steen het aanrecht vernield? Dan keert dus niet elke verzekeraar je schadeclaim (volledig) uit. In dit geval is er namelijk niemand zonder toestemming je huis is binnengedrongen. 

Sommige verzekeraars zien die steen ook als iets dat zonder toestemming je huis is binnengegaan en keren wél (gedeeltelijk) je schadeclaim uit. Bij sommige verzekeraars is het zo dat je in dit geval én een opstalverzekering én een inboedelverzekering moet hebben, willen ze geld uitkeren wanneer je een claim indient.

Schade aan de buitenkant van het huis

Het is ook goed om te bekijken wat de verzekeraar vergoedt wanneer je schade hebt aan de buitenkant van het huis. “Veel verzekeraars vergoeden überhaupt geen schade aan de buitenkant van je woning. Als wij naar onze database kijken, zien we dat zo’n vier verzekeraars schade aan je huis vergoeden”, vertelt Jorn Alders. 

Verschil tussen een rel of vandalisme

Schade door een rel wordt door elke verzekeraar uitgekeerd. “Als we kijken wat er in de polisvoorwaarden staat omschreven als de definitie van een rel dan staat er: een opstoot tussen meerdere mensen of tegen een autoriteit”, vertelt Jorn Alders. 

Schade door een rel wordt veel vaker gedekt dan schade door vandalisme. “Een rel is vaak groter dan een individuele casus met schade door vandalisme. En is ook vaker makkelijker te bewijzen. Een rel speelt zich vaak af in de openbaarheid. Er zijn vaak meer getuigen en/of beeldmateriaal dan bij een individueel geval met vandalisme. Terwijl het soort schade vaak wel vergelijkbaar is.” 

Is dit misleidend?

Zoveel verschillende definities en polisvoorwaarden? Is dat niet misleidend? “Nee”, zegt Anne-Marie Reusken van het Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. “Wanneer een verzekeraar duidelijk in de polisvoorwaarden zet wat zij verstaan onder de definitie vandalisme, dan is het niet misleidend. Misleidend is het pas als men willens en wetens iets anders vertelt of weglaat. En dat doen de verzekeraars in dit geval niet.”

“Misleidend is het dus niet, maar verwarrend is het wel”, zegt Jorn Alders. “Mensen die bij ons komen voor advies, kunnen wij haast geen honderd procent passend advies geven. Want als wij in onze database kijken, dan lijkt het erop dat maar vier van de 133 woonverzekeringen uitkeren bij schade door vandalisme.”

Maar op het antwoord van jullie (Radar, red.) vragen, zeggen sommige toch wél uit te keren. En daar zijn dus ook weer verschillende voorwaarden aan gekoppeld.”

Bekijk de uitzending van Radar over vandalisme van 18 december 2023 hier terug.